Korekty w rozkładach jazdy linii miejskich i podmiejskich
access_time 2012-04-27 15:51:14
W wyniku przeprowadzonej analizy wniosków, które wpłynęły do Zarządu Komunikacji Miejskiej po wprowadzeniu nowego układu komunikacji, uwzględniono część propozycji zmian na liniach nr 0, 1, 9, 14 i 33. Korekta zostanie wprowadzona od wtorku 1 maja.
Korekty w rozkładach jazdy linii nr 0, 1 i 9 polegają na kilkuminutowych zmianach odjazdów niektórych kursów. W rozkładzie jazdy linii nr 14, oprócz zmian odjazdów, nastąpi zmiana trasy przebiegu linii w kursach wykonanych w kierunku Os.Jasna II. Zmiana trasy polega na ujęciu na powrót przejazdu autobusów ulicą Goldhammera z zatrzymywaniem się na przystanku Goldhammera PWSZ. Dodatkowo od dnia 1 maja 2012 r. linia nr 14 w kierunku Mościc będzie kursować ulicą Nowy Świat, którą nie kursowała przez okres kilku miesięcy w związku z remontem ulicy Krakowskiej. W rozkładzie jazdy linii nr 33, oprócz zmian odjazdów, nastąpi również częściowa zmiana trasy wybranych kursów. Na wnioski pasażerów, po konsultacjach z Radami Osiedli, część kursów będzie wykonywana tak jak obecnie, tj. z przejazdem przez Os. Legionów. Pozostałe kursy będą wykonywane przez Os.Jasna II i ulicę 16 Pułku Piechoty z pominięciem przejazdu przez Os.Legionów. Zastosowane rozwiązanie z jednej strony rozszerza zakres obsługi linii 33 (obejmując przebiegiem trasy nowe przystanki) a z drugiej strony ogranicza ilość przejazdów dużych autobusów przez centrum Os.Legionów co było często kwestionowane przez część mieszkańców osiedla. Zmiany na liniach podmiejskich Wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy linii komunikacji miejskiej nr: 3, 208, 210, 222, 224, 225, 227, 229 i 239. Wszystkie wymienione linie kursują po terenie Gminy Tarnów, a zmiany zostały wprowadzone z jej inicjatywy. Zmiany rozkładów jazdy wszystkich wspomnianych linii podmiejskich polegają głównie na zmniejszeniu ilości wykonywanych kursów. W linii nr 210 dodatkowo została wprowadzona zmiana trasy przebiegu kursów. Wszystkie kursy będą wykonywane jako przejazd na zasadzie wykonania pętli od Tarnowa przez Wolę Rzędzińską, Wałki i z powrotem do Tarnowa. Kursy wymienione w rozkładzie jazdy linii 210 bez oznaczenia „J” będą wykonywane z Tarnowa przez Wolę Rzędzińską, Wałki Jodłówkę, Wałki Górówkę i z powrotem przez Wolę Rzędzińską do Tarnowa (zobacz trasę) natomiast kursy wymienione w rozkładzie jazdy linii 210, które przy odjazdach mają dopisane oznaczenie „J” będą wykonywane w sposób przeciwny. Z Tarnowa przez Wolę Rzędzińską i następnie najpierw przez Wałki Górówkę a później przez Wałki Jodłówkę i z powrotem przez Wolę Rzędzińską do Tarnowa (zobacz trasę). Ewentualne uwagi i wnioski co do nowych rozkładów jazdy linii nr: 3, 208, 210, 222, 224, 225, 227, 229 i 239 obowiązujących od dnia 1 maja 2012 r. należy kierować w formie pisemnej do Urzędu Gminy Tarnów ul.Krakowska 19 lub telefonicznie do Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Tarnów, nr tel. 14 688 01 42. Aktualny rozkład jazdy zawsze na Portalu Tarnow.net.pl Komunikacja miejska w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2012 r. 30 kwietnia oraz 4 maja 2012 r. wszystkie linie komunikacji miejskiej będą kursować według rozkładów jazdy na dni robocze. W dniach 1 i 3 maja 2012 r. wszystkie linie komunikacji miejskiej będą kursować według rozkładów jazdy na dni świąteczne. W dniu 2 maja 2012 r. wszystkie linie komunikacji miejskiej będą kursować według rozkładów jazdy na soboty.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A