Utrudnienia na Mościckiego i Czystej
access_time 2012-05-31 12:59:52
Trwają prace związane budową ronda na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Czystej. Wprowadzono tam zwężenie ulicy Mościckiego i cały ruch został przeniesiony na jezdnię po stronie północnej, na której wyznaczono dwa kierunki ruchu.
W związku z tym nasiliły się utrudnienia w ruchu, powodowane przez pojazdy, które w oczekiwaniu na możliwość skrętu w lewo (z ul. Mościckiego w ul. Czystą) blokują możliwość przejazdu w kierunku centrum miasta. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zmniejszenie prędkości oraz zwrócenie uwagi na zastosowane oznakowanie, gdyż zmiany wprowadzane są tam sukcesywnie, w zależności od potrzeb wynikających z technologii i postępu robót.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A