Bezpłatne badania jelita i gruczołu krokowego
access_time 2012-06-01 16:11:46
Szpital św. Łukasza rozpoczyna bezpłatne badania diagnostyczne finansowane przez Gminę Miasta Tarnowa. Potrwają do listopada lub do wyczerpania limitu miejsc – przebadanych może zostać około 300 pacjentów.
W Polsce na choroby nowotworowe zapada co roku ponad 120 tysięcy osób, umiera ponad 80 tysięcy. Rak gruczołu krokowego jest najczęstszym nowotworem układu moczowego wśród mężczyzn w Polsce, pośród wszystkich nowotworów znajduje się na trzecim miejscu co do częstości występowania. Również w żadnym innym kraju europejskim nie ma tak dużego tempa wzrostu zachorowań i umieralności na raka jelita grubego, jak w Polsce. Częstość występowania nowotworu gruczołu krokowego stale wzrasta, najczęściej dotyczy mężczyzn po 65 roku życia a największą liczbę zachorowań notuje się w grupie wiekowej 70 – 74 lata. Za najważniejsze czynnik ryzyka zachorowania na raka gruczołu krokowego uważa się ● wiek ● rodzinne występowanie tego nowotworu ● nawyki żywieniowe (dieta wysokotłuszczowa, uboga w składniki roślinne sprzyja zachorowaniu) W 2008 r. na raka jelita grubego zachorowało w naszym kraju 14,6 tys. osób, w tym 8 tys. mężczyzn i 6,6 tys. kobiet. Jednocześnie zmarło 10,4 tys. chorych, czyli śmiertelność z powodu tego typu raka wynosi aż 70 proc. Jeszcze w latach 60. XX w. śmiertelność z powodu raka jelita grubego była bardzo niska, a współczynnik umieralności był jednym z najniższych na naszym kontynencie. Dziś jest odwrotnie: mamy więcej zgonów z tego powodu niż w Europie zachodniej i północnej. Rak jelita grubego stał jednym z najczęściej występujących schorzeń nowotworowych. U mężczyzn częstszą przyczyną śmierci jest jedynie rak płuca (wywołuje on 17 tys. zgonów rocznie). Szpital św. Łukasza w Tarnowie rozpoczyna w związku z tym bezpłatne badania diagnostyczne finansowane przez gminę miasta Tarnowa. „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego oraz nowotworów jelita grubego” skierowany jest do osób zameldowanych w mieście Tarnowie: - kobiet i mężczyzn (jelito grube) w przedziale wieku 40 - 65 lat życia - mężczyzn (gruczoł krokowy) od 50 roku życia Szczegółowe informacje oraz rejestracja telefoniczna pod nr tel. 14 631 58 59 od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 – 14.00. W poprzednich latach badania okazały się sukcesem – pacjentów było wielu chętnych. Jednak w 2011 roku program cieszył się słabym zainteresowanym pacjentów. W tym roku badania będą wykonywane do 30 listopada 2012 r. lub do wyczerpania limitu 300 miejsc. Do badania należy się zgłosić z dowodem osobistym w wyznaczonym terminie do Ośrodka Programów Profilaktycznych tut. Szpitala znajdującego się w pawilonie D – parter, pokój nr 59. Z badań Instytutu Karolinska, przyznającego Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny wynika, że w Europie najczęściej na choroby nowotworowe umierają obywatele Polski, Rumunii, Słowacji i Estonii.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A