Coraz bliżej wyborów do Rad Osiedli
access_time 2013-02-06 13:04:02
Już wkrótce ruszają konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach rad osiedli. Urząd Miasta chce wprowadzenia zmian, aby podczas najbliższych wyborów wyłonić wszystkie brakujące rady. Aktualnie 10 z 16 tarnowskich osiedli posiada swoje rady.
Sytuacja ta spowodowana była niską frekwencją podczas ostatnich wyborów, a w jednym przypadku zadecydował o tym brak kandydatów. - Przygotowujemy ponowne wybory do brakujących rad osiedli - dla Starówki, Strusiny, Grabówki, Piaskówki, Zabłocia oraz osiedla Zielonego tak, aby łatwiej było zgłaszać kandydatów i głosować - mówi Aleksandra Mizera, sekretarz miasta. Osoby stale zamieszkujące na obszarze miasta, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Tarnowie mogą przedstawiać swój pogląd w sprawie zmian: podczas posiedzeń zorganizowanych przez rady osiedli (wybranych w wyborach w 2012 r.); dyskusji publicznych zorganizowanych na terenie osiedli, których organów nie wybrano; z wykorzystaniem elektronicznej formy konsultacji za pomocą platformy zintegrowanych usług publicznych - "Tarnowska Karta Miejska"; pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnowa, Kancelaria Rady Miejskiej, ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: osiedle@umt.tarnow.pl. Konsultacje społeczne potrwają do 1 do 15 lutego. Proponowane zmiany dotyczą: - wydłużenia czasu trwania głosowania w dniu wyborów do rad osiedli (dotychczas wyborcy oddawali głosy w godzinach od 8.00 do 16.00. W tej chwili proponuje się zmianę - od godziny 8.00 do 20.00.), - wykreślenia zapisu zawierającego graniczny termin do zgłaszania kandydatów na radnych osiedlowych (dotychczas obowiązujący zapis nakładał obowiązek zgłaszania kandydatów najpóźniej w terminie do 10 dnia przed dniem wyborów, po zmianach termin każdorazowo ustalany będzie przez Radę Miejską w uchwale w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli). Przypomnijmy, rady osiedli są jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Tarnowa. Siedziby Rad Osiedli zlokalizowane są w każdym osiedlu i administrowane przez Urząd Miasta Tarnowa, Rady Osiedli pracują na dyżurach i zebraniach. Prezydent Miasta określa, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, kwotę przeznaczoną na potrzeby infrastruktury technicznej w poszczególnych osiedlach. Ogólna wysokość tej kwoty nie może być mniejsza niż 0,50 proc. dochodów własnych wykonywanego budżetu Miasta. W przypadku gdy Rada Osiedla nie działa propozycje zadań składają Radni wybrani z danego okręgu. Proponowane zmiany w statutach można znaleźć na stronie internetowej tarnow.pl w zakładce "konsultacje społeczne". Dyskusje publiczne na terenie osiedli, których organów nie wybrano odbędą się: 1. Rada Osiedla "Starówka" - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 10 - 12 lutego 2013 r. w godz. 17.00-19.00 2. Rada Osiedla "Strusina" - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Reymonta 30 - 12 lutego 2013 r. w godz. 17.00-19.00 3. Rada Osiedla "Piaskówka" - Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. 3 Maja 10 - 12 lutego 2013 r. w godz. 17.00-19.00 4. Rada Osiedla "Grabówka" - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Krupnicza 8 - 14 lutego 2013 r. w godz. 17.00-19.00 5. Rada Osiedla "Gumniska-Zabłocie" - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szewska 7 - 14 lutego 2013 r. w godz. 17.00-19.00 6. Rada Osiedla "Zielone" - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. M. Dąbrowskiej 6 - 14 lutego 2013 r. w godz. 17.00-19.00
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A