Sprawdzamy zmiany w przepisach meldunkowych
access_time 2013-02-13 14:28:39
Od stycznia tego roku kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Wszystkie czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku.
Zmiany w przepisach meldunkowych nie znoszą obowiązku meldunkowego, natomiast wprowadzają pewne ułatwienia dla osób, które z powodu zmiany miejsca pobytu muszą odwiedzić urząd miasta bądź gminy, aby zadośćuczynić obowiązującym przepisom. Najbardziej istotnymi zmianami są: 1. Przy zmianie miejsca pobytu wystarcza zameldowanie pod nowym adresem, bez obowiązku wymeldowania się z adresu dotychczasowego. Oznacza to, że czeka nas tylko jedna wizyta, w urzędzie właściwym dla nowego miejsca pobytu. Dotychczas najpierw należało się wymeldować, a dopiero później zameldować w nowym miejscu. Obecnie obowiązki związane z wymeldowaniem załatwi urząd. 2. Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa w zwykłej formie (nie musi być notarialne). Jeżeli pełnomocnikiem nie jest najbliższy krewny, wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. 3. Wydłużono z 4 dni do 30 dni okres, przed upływem którego należy zameldować się po zamieszkaniu pod nowym adresem. 4. Zniesiono obowiązek zameldowania: 1) na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy obywateli: państw UE (w tym Polski), EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 2) wczasowiczów i turystów. - Obowiązek zgłoszenia wyjazdu zagranicę dotyczy obecnie wyjazdów na okres co najmniej 6 miesięcy (dotychczas co najmniej 3 miesięcy). - Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie ma już obowiązku podawania informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym (nie ma konieczności przedkładania książeczki wojskowej). Należy pamiętać o konieczności wymiany dowodu osobistego przy zmianie adresu. Przy okazji zameldowania można od razu złożyć w stosownym biurze wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Unikniemy wówczas dodatkowej wizyty w urzędzie. Niestety tej czynności, jak również odbioru gotowego dowodu osobistego nie możemy dokonać przez pełnomocnika. Przepisy wymagają osobistej obecności w biurze dowodów osobistych. Posiadacze dowodów osobistych wydanych 10 lat temu w swoim interesie powinni sprawdzić datę ważności swojego dowodu. Często zdarza się, że nie możemy załatwić sprawy w banku czy innej instytucji, bowiem okazuje się, że nasz dowód osobisty jest już od jakiegoś czasu nieważny. Dlatego lepiej wcześniej upewnić się, czy właśnie nie jesteśmy w takiej sytuacji, niż odejść z przysłowiowym kwitkiem, nie załatwiwszy ważnej dla nas sprawy.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A