"Stary" szpital na plusie
access_time 2013-03-28 16:00:09
W Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika podsumowano miniony rok. Był to kolejny dobry okres dla tej miejskiej placówki. Ogółem Szpital wypracował ponad 5 mln zł zysku.
W oddziałach szpitalnych leczonych było ponad 16 tysięcy pacjentów, a w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych przyjętych zostało prawie 35 tysięcy chorych, czyli o 25% więcej niż poprzednio. Istotnym jest fakt, iż NFZ sfinansował leczenie prawie wszystkich pacjentów. - Warto również podkreślić, iż prawie 5 % swoich przychodów (ok. 3 mln zł) Szpital pozyskuje z usług realizowanych odpłatnie na rzecz innych placówek medycznych, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług diagnostycznych – mówi Marcin Kuta, dyrektor szpitala. Miniony rok to wykonane kolejne inwestycje, które podniosły bezpieczeństwo leczenia i komfort pobytu chorych. I tak w 2012 roku zmodernizowane zostały pomieszczenia oddziałów położnictwa, noworodków, kardiologii oraz pulmonologii. Zostały przygotowane pomieszczenia dla oddziału dziennej rehabilitacji, która powinna zostać uruchomiona w bieżącym roku. Utworzona i uruchomiona została „szkoła rodzenia”, cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem przyszłych rodziców. Podobnie jak w każdym roku do większości pracowni diagnostycznych oraz oddziałów zakupiono nową aparaturę i sprzęt medyczny m.in. aparaty USG, kardiomonitory, defibrylatory, respiratory, stoły operacyjne i zabiegowe. - Dobre wyniki finansowe to efekt ciężkiej pracy ponad 900 osobowej załogi oraz rządów "twardej ręki" – ocenia z uśmiechem personel Szpitala. Tak dobry wynik finansowy pozwala na dalszy rozwój placówki – kolejne inwestycje oraz zakupy sprzętu. Najistotniejszym zakupem w 2013 roku, przy wsparciu finansowym Miasta, będzie rezonans magnetyczny, do którego Szpital przygotowuje się już teraz. Nowe urządzenie, które zastanie zainstalowane za ok. 4 miesiące zastąpi 10-letni, wysłużony aparat, który był jedynym rezonansem w Tarnowie przez siedem lat (do czasu uruchomienia pracowni RM w drugim tarnowskim szpitalu). Nowo zakupiony aparat RM będzie posiadał dużo większe możliwości diagnostyczne oraz wyższą jakość obrazowania, porównywalną z możliwościami aparatów zainstalowanych w klinikach. Dla pacjentów oprócz bardziej precyzyjnej diagnostyki pożądanym byłoby, aby NFZ zwiększył ilość wykupionych badań w obu szpitalach. To z kolei pozwoliłoby skrócić okres oczekiwania na badanie. Potencjał obydwu placówek – przy odpowiedniej wielkości środków z NFZ – pozwala praktycznie zlikwidować kolejki na ważne badania diagnostyczne.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A