Sanepid zamknął ośrodek dla nietrzeźwych
access_time 2013-04-02 18:32:13
Sanepid z powodu wielu uchybień sanitarnych nakazał zamknąć Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi. Obecnie nietrzeźwe osoby trafiają do policyjnego aresztu.
Punku Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi to placówka prowadzona przez stowarzyszenie "Ponad Barierami", które przed rokiem przejęło zadania zlikwidowanej izby wytrzeźwień. Wydanie decyzji przez tarnowski Sanepid poprzedzone zostało kontrolą w obiekcie na wniosek Urzędu Miasta Tarnowa. Ujawniono szereg nieprawidłowości związanych ze stanem sanitarnym w Punkcie przy ul. Tuchowskiej. - Po informacjach od pracowników okazało się, że nie przestrzegano tam podstawowych zasad higieny. Chodzi np. o brak ciepłej wody, brudne, przestarzałe urządzenia do sprzątania, jak i brak lub niewystarczającą ilość środków czystości - przyznaje Magdalena Osiak z tarnowskiego magistratu. W tej sytuacji możliwe są różne scenariusze, włącznie z rozpisaniem nowego konkursu na prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi. - Opieka nad osobami nietrzeźwymi od 29 marca, tj. dnia wydania decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie jest w pełni zabezpieczona - ocenia dyrektor Centrum Spraw Społecznych Magdalena Osiak. Obowiązki zamkniętego ośrodka realizowane są przez tarnowską policję w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych, pod opieką lekarza sprawującego całodobowy dyżur.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A