Prezydent zatrudnił kolegę na stanowisku prezesa
access_time 2013-04-11 15:00:29
Ryszard Ścigała obsadził na stanowisku prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych swojego bliskiego współpracownika, szefa proprezydenckiego stowarzyszenia "Tarnowianie".
Ryszard Ścigała nie kryje, że osobiście zdecydował się na wybór Bogusława Placka. - W urzędzie i miejskich spółkach to ja prowadzę politykę personalną - mówi na łamach Gazety Krakowskiej Ryszard Ścigała. Prezes nowej spółki jest absolwentem i wykładowcą Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Pracownik naukowy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Posiada też doświadczenie dowódcze, inżynieryjne i biznesowe. Był m.in. prezesem zarządu Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka", nadzorował inwestycje w ABM Solid. Nowa spółka powstała z początkiem kwietnia i zajmować się będzie szeroko rozumianym utrzymaniem miasta. Jej główne zadania dotyczyć będą gospodarowania odpadami w myśl nowej "ustawy śmieciowej" oraz bieżącego utrzymania infrastruktury miasta. W tym drugim przypadku chodzi m.in. o przysłowiowe łatanie dziur w drogach, utrzymanie nawierzchni, chodników i terenów zielonych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będzie ściśle współpracować z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Tarnowskim Operatorem Komunalnym oraz innymi operatorami komunalnymi obsługującymi miasto i subregion tarnowski. Głośno było również przy okazji utworzenia nowego stanowiska doradcy prezydenta. Niespełna miesiąc temu były komendant policji inspektor Zbigniew Ostrowski rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta. Obecnie zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, sprawami społecznymi i współpracą z samorządami regionu tarnowskiego. Dotyczy to m.in. organizacji imprez masowych, relacji z władzami klubów sportowych i spółek. Zobacz także:
  • Były komendant policji znalazł pracę w magistracie
  • Nowy prezes TKP byłym dyrektorem okradzionego banku
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A