Budżet na 2013 rok przyjęty
access_time 2012-12-21 14:28:10
Za budżetem zagłosowało 14 radnych, a 8 wstrzymało się od głosu, nie było głosu sprzeciwu. Wydatki, w głównej mierze, dotyczyć będą inwestycji drogowych. Duże środki przeznaczone zostaną także na edukację i gospodarkę mieszkaniową. W sumie inwestycje pochłoną 82 mln zł z prawie 568 mln zaplanowanych po stronie wydatków.
Z ważniejszych zadań inwestycyjnych wymienić trzeba rozpoczęcie budowy łącznika z węzłem autostradowym Tarnów-Zachód w Wierzchosławicach. W ramach tego zadania na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Chemicznej powstanie duże rondo turbinowe. Jego koszt to ponad 6 mln zł. Nie zapomniano także o drogach wewnątrz miasta. Poszerzenia doczeka się ulica Spokojna na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej, ul. Starodąbrowska na odcinku od ul. Gomoły do ronda przy ul. Słonecznej oraz ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do wjazdu na parking przy Urzędzie Wojewódzkim. Tylko na te zadania przeznaczone zostanie 18 mln zł. Zaplanowane na 2013 rok inwestycje pozwolą na dalsze umacnianie Tarnowa jako znaczącego w Małopolsce, drugiego po Krakowie, ośrodka edukacyjnego. Jest to z resztą jeden z celów wskazanych w Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020. - W przyszłym roku na inwestycje w infrastrukturę oświatową przeznaczymy prawie 17 mln zł. Za kwotę 6 mln zł dokończymy budowę Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych oraz, we współpracy z Politechniką Krakowską, rozpoczniemy realizację kolejnego ważnego projektu, czyli budowę Poligonu Energooszczędności - mówi Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. Z kolei kosztem ponad 10 mln zł kontynuowane będą prace termomodernizacyjne w tarnowskich szkołach. To kilkuletnie i liczone w dziesiątkach milionów złotych zadanie pozwoliło odnowić kilkadziesiąt obiektów w Tarnowie. Efekty są widoczne w mieście, w postaci nowych elewacji, podświetleń, estetyki. Zdecydowano się też na rozpoczęcie zapowiadanego od dawna remontu Burku. To zadanie na około 4 mln zł, 2 mln zł przeznaczono na pierwszy etap systemu "Parkuj i jedź" (m.in. ok. 650 miejsc parkingowych po południowej stronie dworca) i w perspektywie - ożywienie tej części miasta. Kontynuowany będzie program tworzenia miejsc parkingowych, na ulicach pojawią się parkomaty (kwota ok.1,5 mln zł), przybędzie także mieszkań komunalnych. Zobacz także: Mieszkańcy nie wejdą już na salę obrad Rady Miejskiej
Komentarze...