Poprawa jakości transportu publicznego w Tarnowie poprzez zakup ekologicznych autobusów oraz systemów informacji pasażerskiej i
access_time 2012-12-28 13:44:34
13 listopada 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie podpisało umowę w sprawie dotacji unijnej na nakup 11 nowoczesnych autobusów. Całkowita wartość projektu to około 11,5 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania z MRPO wynosi 6,5 mln złotych.
W tarnowskim taborze w dalszym ciągu około 30% autobusów nie spełnia normy emisji spalin Euro 2. Zakup 11 nowych, spełniających wymaganą normę emisji spalin EEV i przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych autobusów, będzie stanowił kontynuację prowadzonych od wielu lat w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Tarnowie działań, zmierzających do poprawy jakości transportu publicznego. Pierwsze trzy autobusy zakupione zostały już w kwietniu br. Dostawa kolejnych następować ma sukcesywnie w 2013 roku – dwa autobusy w marcu, trzy w czerwcu i trzy we wrześniu. Wszystkie zakupione autobusy będą napędzane olejem napędowym – paliwem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Oprócz tego w 84 autobusach zainstalowane zostaną nowo zakupione systemy elektronicznej informacji pasażerskiej wraz z autokomputerami pozwalającymi na współpracę z systemem zarządzania ruchem. Pozwoli to, z jednej strony na poprawę informacji, bezpieczeństwa w ruchu i punktualności, a z drugiej – na współpracę z oprogramowaniem Systemu Nadzoru Ruchu. Główne cele projektu:
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
  • stworzenie dwóch inteligentnych systemów transportowych,
  • poprawa i wzmocnienie transportu publicznego,
  • zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego. Wdrażany projekt poprawi efektywność transportu publicznego głównie dzięki redukcji kosztów eksploatacyjnych. Znacząco wpłynie również na komfort podróżowania pasażerów, dzięki zastosowaniu w autobusach najnowszych rozwiązań technologicznych. Obniżony zostanie poziom hałasu wewnątrz pojazdów, niskie wejścia zwiększą wygodę i bezpieczeństwo wsiadania i wysiadania, a niższa awaryjność powinna zagwarantować regularność wykonywanych kursów. Projekt MRPO. 04.02.01-12-074/12 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn.
  • Komentarze...