Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości
access_time 2013-01-16 13:10:21
Już wkrótce właściciele nieruchomości w Tarnowie otrzymają do wypełnienia specjalne deklaracje. Na podstawie udzielonych odpowiedzi zadeklarują stawkę za odbiór odpadów. Akcję prowadzi Tarnowski Organizator Komunalny.
- Deklaracje wraz z krótką instrukcją jak je wypełnić trafią do skrzynek pocztowych, ale zainteresowani mogą także pobrać je z naszej strony internetowej www.odpady.tarnow.pl, wydrukować a po ich wypełnieniu dostarczyć do nas - mówi Krzysztof Kluza, dyrektor TOK. Deklaracje dostępne są również w siedzibie TOK przy ul. Bernardyńskiej 24 oraz w budynku UMT przy ul. Nowej 4 w specjalnie utworzonym punkcie informacyjnym TOK. Tutaj mieszkańcy mogą uzyskać wszelkich informacji na temat wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz złożyć wypełnione deklaracje. Pełna informacja udzielana jest też telefonicznie pod numerem: 14 688 86 30. Wypełnienie i dostarczenie deklaracji do TOK jest obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości w Tarnowie. Nakłada go na nich uchwała Rady Miejskiej podjęta w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązek dotyczy zarówno właścicieli posesji jednorodzinnych, jak i właścicieli, zarządców oraz administratorów kamienic i bloków. W tym drugim przypadku lokatorzy praktycznie nie muszą się o nic troszczyć - wszystkie formalności załatwi za nich podmiot administrujący daną nieruchomością. Deklaracja nie jest skomplikowanym dokumentem. Kluczowe pytania dotyczą liczby mieszkańców danej posesji czy domów wielolokalowych oraz decyzji czy odpady będą segregowane czy nie. Te odpowiedzi staną się podstawą do wyliczenia opłaty. Radni uchwalili, iż odbiór śmieci z nieruchomości zamieszkałej wynosi 9,90 złotych miesięcznie od osoby przy segregowaniu śmieci i 15 złotych od osoby za odpady zmieszane, czyli nie posegregowane. - Każdy z nas może sam zdecydować czy na poziomie własnego gospodarstwa domowego będzie segregował odpady czy też, decydując się na wyższą opłatę, będzie wyrzucał śmieci "jak leci" - mówi Henryk Słomka-Narożański, zastępca prezydenta Tarnowa. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, a więc zakładów pracy, instytucji publicznych, etc., obowiązują stawki liczone od ilości zadeklarowanych pojemników i sposobu selekcji odpadów. Nowe zasady i nowe stawki obowiązywać będą mieszkańców Tarnowa od 1 lipca tego roku. OBOWIĄZKI CIĄŻĄCE NA WŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI, NA TERENIE KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1. Do 15 lutego 2013 r. należy wypełnić i dostarczyć do Tarnowskiego Organizatora Komunalnego przy ul. Bernardyńskiej 24 wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Do dnia 30 czerwca 2013 r. należy rozwiązać dotychczasowe umowy o wywóz śmieci podpisane z wybranymi firmami usługowymi. Rozwiązując umowę warto zwrócić uwagę na długość okresu wypowiedzenia tak, by przestała ona obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. 3. Do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej, zaktualizowanej deklaracji. 4. Do 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na niej odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia pierwszej deklaracji. Zobacz także:
  • Radni uchwalili podwyżki. W górę ceny biletów i podatki
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A