Przez rondo bez przeszkód
access_time 2012-12-11 12:08:50
Już wkrótce kierowcy będą mogli korzystać z pełnej infrastruktury drogowej, która powstała w ramach pierwszego etapu budowy Strefy Aktywności Gospodarczej. Mowa o rondzie na skrzyżowaniu ulic Czystej i Mościckiego, z którego zniknęły tymczasowe ograniczenia oraz nowej drodze do terenów inwestycyjnych i Zakładów Mechanicznych.
Inwestycja została odebrana od wykonawcy. Lada chwila wydane zostaną pozwolenia na użytkowanie. - O ile w przypadku ronda decyzja inspektora wojewódzkiego to tylko formalność, ponieważ zdjęliśmy wszystkie barierki i ruch odbywa już się tam bez żadnych ograniczeń, to w przypadku drogi samochody zostaną tam wpuszczone dopiero po otrzymaniu decyzji inspektora powiatowego. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia - mówi Krzysztof Madej, dyrektor Centrum Rozwoju Miasta. Rondo i droga to dopiero pierwszy etap inwestycji. Kolejnym jest scalanie gruntów, na których swoje inwestycje będą mogły lokować firmy zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w Tarnowie. W ramach drugiego etapu powstaną także drogi dojazdowe wewnątrz strefy. Cały projekt zakłada poszerzenie istniejącej strefy z 68 do 104 ha oraz jej scalenie poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów pod lokowanie inwestycji przemysłowych i usługowych, tak aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3 Schemat B – Strefy Aktywności Gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. Całkowita wartość pierwszego etapu to ok. 21 milionów złotych, natomiast dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 13 milionów zł.
Komentarze...