Maturzyści wystartowali
access_time 2013-05-07 09:49:44
Egzaminem z języka polskiego prawie trzy tysiące uczniów szkół w Tarnowie i 365 tysięcy w całej Polsce rozpoczęło egzaminy maturalne. O godzinie 9.00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Najwięcej tegorocznych abiturientów przystępuje do matury w I (284) i III (303) Liceum Ogólnokształcącym.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A