Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy
access_time 2013-10-30 18:30:00
Trwają przygotowania do zmian w organizacji ruchu w dniu 1 listopada w rejonie cmentarzy. Wszystko po to by usprawnić komunikację w tym newralgicznym czasie na drogach. Poniżej prezentujemy szczegóły.
CMENTARZ W KRZYŻU
Na ulicy Spokojnej, odcinku od skrzyżowania z ulicą Krzyską do parkingu przy MPEC, w godz. 6.00 do godz. 22.00 dnia 1 listopada 2013 r. obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Dojazd: od strony ulicy Nowodąbrowskiej i Błonie, dalej północną jezdnią ulicy Spokojnej do Krzyskiej. Wyjazd ulicami: Krzyską do Al. Matki Bożej Fatimskiej, południową jezdnią ulicy Spokojnej do ulicy Nowodąbrowskiej (tylko w prawo, w kierunku centrum) lub Elektryczną do Al. Piaskowej i Klikowskiej. Na ulicy Krzyskiej, odcinku od ulicy Spokojnej do Al. Matki Bożej Fatimskiej w dniu 1 listopada 2013 r. (piątek) wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od godz. 6.00 do godz. 22.00, przy czym dla autobusów komunikacji miejskiej oraz taksówek przewożących pasażerów umożliwiony będzie ruch dwukierunkowy - do przystanku autobusowego (zajezdni). Z obu stron jezdni ulicy Krzyskiej ustawione zostaną znaki zakazu zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów zgodnie z oznakowaniem. - ukośnie na lewym pasie północnej jezdni ulicy Spokojnej, odcinku od Nowodąbrowskiej do Krzyskiej (nowa droga), dalej wzdłuż cmentarza równolegle (po lewej stronie) do parkingu przy MPEC, - na południowej jezdni ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Krzyską (stara droga) ukośnie na lewym pasie, aż do skrzyżowania z ulicą Nowodąbrowską, -na parkingach przy cmentarzu z wjazdem z ulicy Krzyskiej oraz na udostępnionych placach wewnętrznych.
CMENTARZ W KLIKOWEJ
Oznakowanie od godz. 19.00 w czwartek dn. 31 października 2013r. do godz. 8.00 w sobotę dnia 2 listopada 2013 r. Dojazd będzie się odbywał od ulicy Klikowskiej przez ulicę ks. Bajdy i na jej przedłużeniu biegnącym do parkingu przy cmentarzu (dwa kierunki ruchu - bez zmian). Na odcinku ulicy Zagumnie przebiegającym obok cmentarza parafialnego, czyli od skrzyżowania z ul. ks. Bajdy do ul. Klikowskiej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Parkowanie pojazdów na parkingu przy cmentarzu i na ulicy Zagumnie - równolegle do krawędzi jezdni wg wskazań znaków.
CMENTARZ W MOŚCICACH
Na ul. Czarna Droga od ul. Zbylitowskiej do ul. Norwida obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Oznakowanie wprowadzone zostanie od godz. 5.00 do godz. 23.00 dn. 1 listopada 2013 r. (piątek). Dojazd do cmentarza będzie się odbywał od ulicy Czerwonej poprzez Kolejową lub Sienkiewicza do Zbylitowskiej, następnie ulicą Czarna Droga do ulicy Norwida. Powrót ulicami: Czarna Droga do Norwida lub Brzozowej albo Krakowskiej. Na ul. Zacisznej ruch zostanie ograniczony znakami B-1 „zakaz ruchu” z tabliczką treści: "Nie dotyczy Komunikacji Miejskiej, Taksówek i mieszkańców". Od strony ulicy Czarna Droga wprowadzony zostanie zakaz wjazdu a po zachodniej stronie ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania. Parkowanie pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych oraz na ul. Czarna Droga – z wyłączeniem miejsc, w których parkowanie zabronione jest znakami drogowymi.
CMENTARZ PRZY ULICY LWOWSKIEJ
Dojazd do parkingu przy cmentarzu będzie się odbywał od ulicy Lwowskiej poprzez wprowadzone w tym dniu drogi jednokierunkowe: wjazd drogą od strony miasta, wyjazd drogą na wprost dojazdu do Szpitala Św. Łukasza normalnie funkcjonującą, jako dwukierunkowa. Parkowanie równolegle do krawędzi jezdni ulicy Lwowskiej od zajezdni MPK do miejsca, gdzie rozpoczyna się pas do skrętu w lewo prowadzący do szpitala (znak F-15 "kierunki na pasach ruchu"). Od tego miejsca obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania do znaku B-42 oznaczającego odwołanie wszystkich zakazów.
STARY CMENTARZ
Oznakowanie i organizacja ruchu bez zmian. Znaki zakazu zatrzymywania przy cmentarzach ustawione będą wraz z tabliczkami T-24 wskazującymi, że pojazd może zostać odholowany przez Policję na koszt właściciela.
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Cmentarz w Krzyżu trasą: Al. Matki Bożej Fatimskiej - Krzyska - Al. Matki Bożej Fatimskiej. Cmentarz w Mościcach - ulicami Sienkiewicza - Zaciszna - Czarna Droga. Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych (MAPY)
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A