Ekonomiści - ekonomistom - czyli wymiana wiedzy i doświadczeń
access_time 2014-04-15 09:34:07
9 kwietnia, w murach Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się III Konferencja Studenckich Kół Naukowych pn. „Konsument XXI – myślę i kupuję.” Wydarzenie to było zorganizowane przez członków Studenckiego Koła Naukowego MANAGER działającego przy Zakładzie Ekonomii Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego PWSZ w Tarnowie.
Konferencję rozpoczął Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, prof. dr hab. Stanisław Komornicki, który pogratulował studentom inicjatywy takiego wydarzenia i jego realizacji. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, dr Anna Gądek, doc. PWSZ, która skierowała w stronę studentów Koła Naukowego MANAGER słowa uznania dla dotychczasowych dokonań. W imieniu Władz Miasta Tarnowa głos zabrał Pan Krzysztof Podgórski, Miejski Rzecznik Konsumentów, który jednocześnie zaprezentował uczestnikom warsztat pracy rzecznika konsumentów. Prelegenci z Kół Naukowych z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie oraz reprezentanci organizatorów przedstawili przygotowane przez siebie referaty, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości i uczestników. Podczas zakończenia Konferencji oceny wystąpień dokonał dr inż. Dariusz Żmija, opiekun Studenckiego Koła Naukowego MANAGER, który zainicjował również dyskusję zgromadzonych na sali wraz z prelegentami na temat przygotowanych przez nich prezentacji. Spotkało się to z entuzjazmem ze strony uczestników, padło wiele pytań. Głos zabrał również dr hab. Krzysztof Firlej, prof. PWSZ, który, jako recenzent publikacji pokonferencyjnej, podsumował dotychczasowy postęp prac autorów referatów. Całość zamknęła mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, Z – ca Kierownika Zakładu Ekonomii, która dziękując wszystkim organizatorom, osobom wspierającym prace podczas Konferencji oraz samym prelegentom, rozdała okolicznościowe dyplomy. Konferencja była objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy oraz Prezydenta Miasta Tarnowa.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A