Zgłoś reklamę i zgarnij nagrodę
access_time 2014-04-25 07:16:04
Trwa piąta edycja konkursu „Kanon Architektury". Na zgłaszanie propozycji zainteresowani mają czas do 30 kwietnia. Celem konkursu jest przede wszystkim propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie miasta. Z tym jest wciąż (nie tylko w Tarnowie) bardzo kiepsko.
W tym roku konkurs organizowany jest w kategorii „Najładniejsza reklama”. Mogą wziąć w nim udział właściciele budynków znajdujących się na terenie Tarnowa, którzy w ub. roku wykonali montaż nowej reklamy. Zgłoszenia do konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie. Na zwycięzców wybranych przez Komisję Konkursową czekają wyróżnienia w kwocie tysiąca złotych. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Tarnowa. Szczegółowe zasady określa regulamin. Znamy już także skład Komisji Konkursowej. Zasiadają w niej Jerzy Hebda (radny Rady Miejskiej – przewodniczący), Jakub Kwaśny (radny Rady Miejskiej – wiceprzewodniczący), Małgorzata Abramowicz (kierownik Referatu Budownictwa i Zagospodarowania Terenu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miasta Tarnowa), Jacek Adamczyk (plastyk miejski) i Wacław Onak (Referat Krajobrazu Miasta w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miasta Tarnowa).
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A