W centrum powstanie wielopoziomowy parking
access_time 2013-12-16 09:01:15
Lepsze skomunikowanie centrum miasta oraz zintegrowanie systemu komunikacji publicznej na terenie Małopolski i Tarnowa to główne założenia projektu budowy dużego węzła przesiadkowego typu Park & Ride po południowej stronie dworca PKP. Zakłada on m.in. powstanie parkingu wielopoziomowego oraz modernizację układu drogowego w tym rejonie.
Umowę wstępną w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, członek zarządu województwa Małopolskiego Stanisław Sorys oraz zastępca prezydenta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański. Inwestycję w Tarnowie prowadzić będą Targowiska Miejskie. Budowa nowego węzła komunikacyjnego to pilotażowy program realizowany w porozumieniu z województwem małopolskim, będący integralną częścią planowanej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). Projekt SKA zakłada uruchomienie trzech linii kolejowych na odcinkach: MPL Balice – Kraków – Wieliczka Kopalnia, Trzebinia – Kraków – Tarnów oraz Sędziszów – Kraków – Podbory Skawińskie. Kursy na tarnowskim odcinku zostaną uruchomione po zakończeniu trwającego remontu trasy kolejowej E-30. – Ma to ułatwić lepszą dostępność komunikacyjną w aglomeracjach Małopolski. Pozwoli zintegrować różne rodzaje transportu zbiorowego, w tym przewoźników prywatnych. To także nowa infrastruktura, która pozwoli na szybsze przejazdy pasażerów i skok jakościowy w komforcie podróżowania. Kupujemy nowy tabor, integrujemy cały transport publiczny. Osią będzie linia Tarnów – Trzebinia i to w zasadzie pierwszy, ważny odcinek w tym systemie. 16 elektrycznych pociągów jest już zamówionych, kolejnych 20 zamierzamy kupić ze środków nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ten sposób do końca 2020 r. zapewnimy sto procent taboru niezbędnego do obsługi SKA – wicemarszałek Roman Ciepiela. Tarnowski węzeł będzie mieć 550 miejsc postojowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych oraz dla rowerów i motocykli. W jego skład wejdzie parking wielopoziomowy, który składać się będzie z trzech kondygnacji i pomieści 340 samochodów. Dodatkowe 210 miejsc powstanie wokół nowego budynku. Dobrą komunikację z resztą miasta zapewni remont ulic Monopolowej, Do Huty, Grunwaldzkiej oraz budowa zajezdni autobusowej, która będzie końcowym przystankiem autobusów komunikacji miejskiej obsługujących ten rejon Tarnowa. Całkowity koszt inwestycji to ok. 24 mln zł. Dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 16,5 mln zł. – Inwestycja z pewnością ożywi tereny po południowej stronie torów kolejowych, uporządkuje je oraz ułatwi dojazd do dworca i w dużej mierze rozwiąże problemy z parkowaniem w jego okolicy i w centrum miasta – podkreśla Henryk Słomka-Narożański, zastępca prezydenta Tarnowa. Parkingi zostaną dodatkowo objęte systemem "Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej" (MKA). To elektroniczny system, który wspomagać będzie integrację komunikacji miejskiej z koleją. Zostanie połączony z istniejącymi już biletami miejskimi i umożliwi korzystanie z różnych środków transportu oraz parkingów Park & Ride dostępnych na terenie Małopolski. MKA będzie zintegrowana z już działającymi systemami Krakowskiej Karty Miejskiej i Tarnowskiej Karty Miejskiej. Osoby korzystające z pociągu, komunikacji miejskiej w Tarnowie, Krakowie czy też z biletu okresowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, będą mogły się posługiwać jedną z tych trzech kart. Projekt ma duże znaczenie dla mieszkańców Tarnowa. - Z systemem MKA podróżowanie ma być łatwiejsze i szybsze, co docenią zwłaszcza studenci i osoby pracujące na co dzień w Krakowie. Problem dostępu komunikacyjnego do stolicy naszego regionu zostanie zminimalizowany. Liczymy również, że coraz lepsza komunikacja pomiędzy Tarnowem a Krakowem spowoduje, że Tarnów stanie się punktem docelowym dla mieszkańców innych miejscowości oraz inwestorów – wyjaśnia zastępca prezydenta Tarnowa. Inwestycja zakończy się około czerwca 2015 roku. Ruszy na wiosnę 2014 roku. Zobacz także:
  • Gdzie powstanie wielopoziomowy parking na 650 samochodów?
  • Powstał projekt parkingu "parkuj i jedź"
  • Tarnów częścią Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A