W środę spotkanie Loży Biznesu
access_time 2013-12-17 10:21:22
W najbliższą środę, 18 grudnia, odbędzie się szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i Lożę Biznesu realizowane w ramach programu Akcjonariat Obywatelski. Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących poznać tajniki giełdy i podstawy inwestowania.
Data spotkania: środa, 18 grudnia 2013, godz. 16.45 Miejsce: Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10 Formularz rejestracyjny: www.dzienbiznesu.pl Szkolenie jest bezpłatne. Wykład poprowadzi przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Jakub Ciepiela. Program spotkania: 16.15 – 16.45 Rejestracja uczestników 16.45 – 17.00 "Akcjonariat Obywatelski, czyli dobry początek to połowa sukcesu"
 • Idea Akcjonariatu Obywatelskiego i inicjatywy realizowane w ramach AO 17.00 – 17.45 "Mechanika rynku kapitałowego – pojęcia i funkcjonowanie"
 • Rynek kapitałowy – pojęcia wstępne
 • Rynek kapitałowy – funkcjonowanie
 • Instytucje rynku kapitałowego
 • Papiery wartościowe – akcje i obligacje
 • Jak działa rynek
 • Stopa procentowa, inflacja, PKB
 • Makroekonomia – inne wskaźniki
 • Sposoby pozyskiwania kapitału – akcje i obligacje
 • Uczestnicy rynku kapitałowego
 • Instytucje rynku kapitałowego KDPW, KNF, GPW, Dom Maklerski
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Dywidenda
 • Prawo poboru akcji nowej emisji
 • Cena i wartość akcji
 • Cechy obligacji 17.45 – 18.00 przerwa kawowa 18.00 – 19.00 "Poszukiwanie wewnętrznej wartości spółki"
 • Podstawy analizy fundamentalnej:
 • Analiza makroekonomiczna
 • Analiza branży
 • Analiza spółki
 • Informacje o spółce
 • Sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Analiza finansowa – wybrane wskaźniki
 • Wycena 19.00 – 19.45 "Inwestowanie jako proces – ryzyko, psychologia i dywersyfikacja"
 • Analiza techniczna
 • Narzędzia
 • Wykresy
 • Trend – linia trendu
 • Formacje
 • Psychologia giełdy
 • Rodzaje ryzyka
 • Wybrane strategie inwestycyjne
 • Portfel inwestycyjny – zasady zarządzania 19.45 – 20.00 "Razem możemy więcej – organizacje inwestorskie edukujące, reprezentujące i chroniące inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym" Zobacz także: W czwartek spotkanie Loży Biznesu
 • Komentarze...
  testststs 10,2,9,1,A