PEREŁKA

PEREŁKA

Żłobek Perełka to znakomity początek dla Twojego maleństwa. Zapraszamy!

o nas

1.   Żłobek Samorządowy przy ul. Kościelnej 25A jest czynny w dni robocze od godziny 6.00 do godziny 16:00, z możliwością rozszerzenia godzin pracy żłobka w miarę oczekiwań i potrzeb Rodziców.
2.    Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalanej corocznie przez Organ Prowadzący Żłobek na wniosek kierownika żłobka.
3.   Opieka w Żłobku Samorządowym przy ul. Kościelnej 25A jest sprawowana nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata lub
w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia 4 lat.
4.   Maksymalny czas pobytu dziecka w żłobku nie może przekroczyć 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
5.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka wydłużony powyżej 10 godzin (za dodatkową opłatą określaną uchwałą przez Radę Miejską).
REKRUTACJA
1. Zapisy do żłobka prowadzone są cały rok.
2. Na podstawie złożonej przez Rodziców Karty zgłoszenia dziecka, dziecko wpisane jest na listę oczekujących.
3. Rodzice oczekujący na przyjęcie dziecka do żłobka zobowiązani są do regularnego potwierdzania chęci oddania dziecka do żłobka  raz w miesiącu (np. telefonicznie).
4. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt.3 skutkuje wykreśleniem dziecka z listy OCZEKUJĄCYCH.
                                                                  INFORMACJA-WAŻNE
Zapoznaj się z Akcją promująca STOP COVID:
https://www.gov.pl/web/protegosafe/pytania-i-odpowiedzi
 Tel: 735233945

oferta

Zasadnicze zadania żłobka

1.   Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej
2.   Realizacja programu wychowawczego w oparciu o wytyczne dotyczące zajęć wychowawczych oraz roczny plan pracy opiekuńczo–wychowawczy
3.   Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz należytych warunków sanitarno–higienicznych
4.   Prawidłowe żywienie dzieci w oparciu o normy fizjologicznego zapotrzebowania dziennego na składniki odżywcze z uwzględnieniem diet eliminacyjnych

Cele nadrzędne

Stawiamy na naukę od najlepszych pedagogów. Dbamy, aby żłobek rozwijał u dzieci wrażliwość na naturę, muzykę oraz artyzm i estetykę. Dużą uwagę poświęcamy zabawom stymulującym rozwój, zabawom plastycznym i muzyczno ruchowym na świeżym powietrzu.
W naszym działaniu nastawieni jesteśmy na szerokopojętą współpracę z rodzicami, wspólne spotkania oraz aktywizację do uczestnictwa w życiu żłobka.


Wszystkim naszym ABSOLWENTOM życzymy sukcesów i udanego startu w przedszkolu ;)

Rodzicu TY decydujesz

Decyzja o posłaniu dziecka do żłobka nigdy nie jest łatwa. Malutkie dzieci potrzebują rodziców i ciepłej domowej atmosfery.  Żaden żłobek tego nie zagwarantuje, choć wiele stara się stworzyć maluszkom doskonałe warunki. Dlatego ważne jest, by wybrać ten najlepszy. Zatem przyjdźcie, zobaczcie, porozmawiamy. "Perełka" jest tuż obok WAS. Zapraszamy . 

Nowy rok - nowe wyzwania!

Obowiązują przepisy RODO

Już piąty rok zajęcia dopasowujemy do potrzeb konkretnej grupy dzieci, dostosowując do nich dynamikę oraz formy pracy. W tym roku mamy 4 grupy. Oj, będzie się działo!

kontakt

Zapraszamy do kontaktu z personelem w godzinach od 8:00 do 15:00
Tel: 735233945