Ponad 35 milionów na centra badawczo-rozwojowe
access_time 2019-11-07 04:45:00
Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał 27 projektów, związanych z infrastrukturą badawczo-rozwojową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dofinansował je kwotą ponad 35 mln zł.

Konkurs zakładał wsparcie inwestycji w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służących uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Wspierane inwestycje są również infrastrukturą, przeznaczoną do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

- Beneficjenci uzyskali wsparcie po przedstawieniu kompletnych, wiarygodnych i realnych planów, dotyczących prac badawczo-rozwojowych agendy badawczej, uzasadniających inwestycję, przewidujących wyniki oraz sposób wdrożenia - uzasadniła wybór zadań Marta Malec-Lech z zarządu województwa.  

Konkurs skierowano do małopolskich firm z sektora MŚP, konsorcjów z ich udziałem, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a także konsorcjów z udziałem jednostek naukowych; uczelni, w tym spółek celowych uczelni; organizacji pozarządowych; instytucji otoczenia biznesu, reprezentowanych przez lidera, którym jest przedsiębiorstwo.

Dotację otrzymały projekty m.in. Energy Solutions z Tarnowa i CAN - PACK S.A. z Brzeska. Pełna lista projektów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się tutaj

To już trzeci, począwszy od 2016 roku, nabór dotyczący wspierania inwestycji w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę, niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R). W poprzednich dwóch naborach wybrano łącznie 48 projektów, opiewających na kwotę dofinansowania ponad 53 mln zł. Dzięki właśnie rozstrzygniętemu konkursowi jeszcze więcej środków na miejsca i ich wyposażenie trafi do beneficjentów zaangażowanych w badania i rozwój.

Komentarze...