Żłobek w gminie Tarnów jeszcze w tym roku
access_time 2019-03-21 04:07:00
Gmina Tarnów otrzymała blisko ponad 750 tys. dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” na adaptację pomieszczeń szkolnych na żłobek przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej. Odebranie promesy miało miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez Zastępcę Wójta Gminy Tarnów Sławomira Wojtasika.

Wartość dofinansowania stanowi 80%, całość zadania szacowana jest na kwotę ponad 900 tys. zł. Dodajmy, że pieniądze na wkład własny zostały zabezpieczone w budżecie, gmina czekała jedynie na rozpatrzenie wniosku złożonego pod koniec ubiegłego roku. Dzięki uzyskaniu pozytywnej oceny, jeszcze w tym roku zostaną ukończone wszelkie prace przebudowy oraz sprawy formalne. Oznacza to, iż pierwszy publiczny żłobek w gminie Tarnów powstanie już w 2019 r.

Aby nie zakłócać funkcjonowania szkoły, prace budowlane zostały przewidziane na miesiące wakacyjne, od czerwca do września. Przebudowa obejmować będzie m.in. klatkę schodową w szkole, korytarz oraz osobne wejście bezpośrednio do żłobka, do którego zostanie dobudowany przejazd dla osób niepełnosprawnych. W żłobku otwarte zostaną dwa oddziały, liczące łącznie ok. 30 dzieci.

Przypomnijmy, iż adaptacja pomieszczeń szkolnych na żłobek przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej to kolejne zadanie uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022, które zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

Komentarze...