Na razie opłaty za śmieci w Tarnowie pozostają bez zmian
access_time 2019-02-28 14:49:00
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej nie podjęto uchwał w sprawie sposobu naliczania stawki za odbiór odpadów i jej wysokości. Były różne stanowiska i nie doszło do kompromisu, a to oznacza, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmieni się i nadal będzie wynosić 8,5 złotego od osoby.

Prezydent miasta, Roman Ciepiela, przedstawił radnym dwa projekty uchwał. Jeden przewidywał powiązanie wysokości stawki za odbiór odpadów z ilością zużytej wody, co oznaczałoby zmianę stawki na 13,44 złotego. Drugi projekt pozostawiał dotychczasowy system, czyli opłatę liczoną, tak jak obecnie, od mieszkańca i zmieniał ją z 8,5 złotego na 16,20. Prezydent wielokrotnie argumentował, że zmiana opłaty „śmieciowej” jest konieczna, ponieważ obecne stawki nie pokrywają deficytu w gospodarce odpadami, a nie można dopuścić, aby stan sanitarny miasta się pogorszył. Radni jednak nie zgodzili się na powiązanie opłat za odbiór odpadów z opłatami za śmieci, argumentując, że nie ma na to zgody tarnowian, z którymi rozmawiali. Radny Roman Korczak powołał się na pismo, przekazane przez Radę Osiedla Gumniska – Zabłocie, która w imieniu mieszkańców zaprotestowała przeciwko takiej zmianie, a przewodniczący rady, Jakub Kwaśny przedstawił takie samo stanowisko Rad Osiedli Jasna i Koszyckiego. Radny Sebastian Stępek argumentował, że podwyżka opłat jest konieczna, a przy metodzie liczenia stawki „śmieciowej” od ilości zużytej wody mieszkańcy zapłaciliby mniej. Radny dodał, że taki sposób ustalenia opłaty jest najbardziej sprawiedliwy i da możliwość uszczelnienia systemu, bo w Tarnowie z deklaracje śmieciowe złożyło tylko 89 tysięcy ze 108 tysięcy mieszkańców. Ostatecznie w głosowaniu za przyjęciem tej metody ustalenia wysokości stawki za odbiór śmieci radni oddali 20 głosów przeciw i 4 za. Podczas dyskusji nad drugim zaproponowanym przez prezydenta projektem radni twierdzili, że podwyżka opłaty o blisko 100 procent byłaby dla mieszkańców nie do przyjęcia. Radna Grażyna Barwacz w imieniu klubu radnych Nasze Miasto Tarnów zaproponowała zmianę opłaty na 12 złotych za odbiór odpadów segregowanych i 25 złotych za odpady zmieszane od osoby miesięcznie, a radny Józef Gancarz w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił stawki, wynoszące odpowiednio 10 i 21 złotych. Żadna z tych propozycji nie została przyjęta, radni odrzucili obie większością głosów.

Komentarze...