Niemal milion dla niepełnosprawnych z powiatu tarnowskiego
access_time 2018-07-18 04:45:00
W Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy samorządem Powiatu Tarnowskiego a Małopolskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Projekty opiewają na łączną kwotę pond 840 tys. zł, zaś dofinansowanie PFRON wynosi ponad 480 tys. zł.

Projekty realizowane w bieżącym roku z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obejmują zakup dwóch samochodów dziewięcioosobowych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domów Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach i Stróżach oraz zakup dwudziestomiejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach - Dwudniakach. Ponadto obejmują zdania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie nowych stanowisk pracy.

Natomiast druga umowa dotyczy likwidacji barier architektonicznych poprzez dobudowę windy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim. Łączna wartość projektów wynosi ponad 840 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON, w wysokości ponad 480 tys. zł.

- Dzisiaj podpisujemy umowę  na zakup miniautobusu na dwadzieścia miejsc, którego łączny koszt będzie wynosił około 250 tys. zł., mającego służyć do przewozu dzieci z niepełnosprawnością, pobierających naukę w Specjanym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dofinansowanie z PFRON to aż 170 tys. zł. Przewidywana jest dalsza wymiana taboru pojazdów samochodowych w Domach Pomocy Społecznej. Niedawno nowe samochody otrzymały DPS w Nowodworzu i Dom Dziecka w Rzuchowej. Dzisiaj mamy środki na dwa kolejne minibusy dla DPS w Wietrzychowicach i Stróżach - tłumaczy Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

- Osiągnęliście Państwo pierwsze miejsce w pozyskiwaniu środków z dodatkowego programu PFRON. Kwota blisko 500 tys. zł jest najwyższą alokacją w Małopolsce w ramach środków na likwidację problemów transportowych i komunikacyjnych osób niepełnosprawnych - podkreśliła Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON - Marta Mordarska.

Komentarze...