OSP w Koszycach Małych włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
access_time 2018-07-17 06:19:00
12 lipca odbył się uroczysty Apel z okazji włączenia OSP w Koszycach Małych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W wydarzeniu udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy Tarnów oraz z Rzuchowej wraz z pocztami sztandarowymi.

Zgromadzonym historię oraz starania jednostki OSP Koszyce Małe o włączenie do Krajowego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego przedstawił Naczelnik Zbigniew Gniewek.

- Spełniliśmy wszystkie wymagane wytyczne zarówno w kwestii sprzętu, jak i wyszkolenia naszych strażaków – ochotników. Od teraz możemy skuteczniej nieść pomoc potrzebującym podczas akcji ratowniczych – mówił.

Następnie nastąpiło wręczenie aktu włączenia jednostki. Z gratulacjami i życzeniami dla strażaków-ochotników pospieszyli też zaproszeni goście.

Przypomnijmy, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy  został zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego jest stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Od teraz w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy włączone są trzy jednostki OSP z terenu gminy Tarnów – Zgłobice, Wola Rzędzińska oraz Koszyce Małe.

Komentarze...