Tarnowianin w czołówce polskich inżynierów
access_time 2018-06-14 11:20:00
Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, dr inż. Tadeusz Świętek został członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. Znalazł się tym samym w gronie 300 osób, które mają za zadanie wspierać rozwój nowoczesnych technologii, szerzyć kulturę techniczną i promować polską innowacyjność w kraju i zagranicą.

Kandydatura tarnowianina na członka zwyczajnego AIP została przegłosowana podczas Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce, które odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie. 

Tadeusz Świętek jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej – specjalność obrabiarki i urządzenia technologiczne. Doktorat uzyskał w 1997 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jego praca zawodowa nierozerwalnie związana jest z Tarnowem. Po studiach przez 9 lat pracował w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego jako konstruktor, a następnie na podobnym stanowisku przez dwa lata zatrudniony był w Fabryce Silników Elektrycznych Tamel. Po powrocie do swojego pierwszego miejsca pracy najpierw awansował na dyrektora technicznego Ośrodka. W 2012 roku objął analogiczne stanowisko w Zakładach Mechanicznych Tarnów, z którymi Ośrodek Badawczo Rozwojowy się połączył. Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego ZMT.

Tadeusz Świętek w swoim dorobku posiada kilkanaście wdrożeń wyrobów specjalnych, jest autorem wielu patentów i projektów wynalazczych oraz autorem lub współautorem około 30 publikacji naukowych. Poza aktualną funkcją, jest też wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Komentarze...