Warsztaty integracyjne to szansa także na pracę i zarobek
access_time 2018-06-14 05:16:00
W Tarnowie od ponad roku działa Centrum Integracji Społecznej, w ramach którego zostały utworzone trzy warsztaty na wzór zakładów pracy: warsztat budowlany, warsztat gastronomiczny, warsztat wikliniarsko-pamiątkarski. W warsztatach organizowane są kompleksowo zajęcia z praktycznej nauki zawodu ale również z zajęcia o charakterze społecznym.

W warsztatach odbywają się zajęcia z praktycznej nauki zawodu i zajęcia o charakterze społecznym np. z gospodarowania budżetem domowym, z technik i metod poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe), pośrednictwo pracy (poszukiwanie pracy po zakończeniu udziału w warsztatach).

Kto może być uczestnikiem warsztatów?

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności takie, które z uwagi na dysfunkcje i niepełnosprawność przejawiają problem z odnalezieniem się na rynku pracy tj. osoby z upośledzeniami umysłowymi, z depresją, schizofrenią, epilepsją (padaczką), długotrwale bezrobotne, korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, itp.

Okres uczestnictwa w warsztatach może wynosić od 1 do 1,5 roku.

W trakcie udziału w warsztatach otrzymuje się:

  • - świadczenie w wysokości 680 zł „na rękę” - od świadczenia odprowadzone są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
  • - konkretne uprawnienia i umiejętności w branży: budowlanej lub gastronomicznej lub wikliniarsko-pamiątkarskiej,
  • - darmowe szkolenia/kursy np. prawo jazdy, kuchar z uprawnieniami czeladniczymi, uprawnienia SEP, itp.,
  • - praktyki zawodowe u pracodawców,
  • - odzież roboczą, środki czystości, szkolenie BHP, badania lekarskie,
  • - jeden gorący posiłek w ciągu dnia,
  • - zwroty kosztów dojazdu,
  • - darmowe bilety do kina, teatru lub innych atrakcji,
  • - wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy.

Warsztaty zlokalizowane są w centrum Tarnowa, wyposażone w profesjonalny sprzęt, materiały do ćwiczeń prowadzone przez doświadczonych instruktorów w branży. W chwili obecnej posiadamy wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia zbierane są do 15 czerwca 2018 roku.

Komentarze...