10-lecie działalności Straży Granicznej w Tarnowie
access_time 2018-06-05 07:08:00
W poniedziałek, 4 czerwca w Tarnowie odbyły się uroczystości związane z 27. rocznicą powołania Straży Granicznej oraz 10-leciem funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Tarnowie.

Uroczystości poprzedziła msza święta w Bazylice Katedralnej, pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża z udziałem Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz oprawy liturgicznej z udziałem funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Mszę świętą koncelebrowali m.in.: Dziekan Straży Granicznej ks. prał. kan. płk SG Zbigniew Kępa oraz kapelan KaOSG ks. ppor. SG Robert Młynarczyk.

Centralnym punktem uroczystości był apel, który rozpoczął się w samo południe na tarnowskim rynku. Obchody zainaugurowało odegranie Hymnu Państwowego oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. Następnie wręczono wyróżnionym funkcjonariuszom odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Wyróżniony został również sztandar Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, któremu nadano Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ceremonię uświetnił występ okolicznościowy oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Placówka SG w Tarnowie powstała 15 stycznia 2008 roku. Realizuje m.in. zadania polegające na przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony szlaków komunikacyjnych. Do głównych zadań funkcjonariuszy należy przeprowadzanie kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Ważnym aspektem pracy funkcjonariuszy tarnowskiej placówki jest również, przeciwdziałanie obrotowi nielegalnymi wyrobami akcyzowymi.

Placówka administruje odcinkiem granicy państwowej od znaku granicznego I/202 do znaku granicznego II/66. Placówka SG w Tarnowie tworzy swoistą "drugą linię" dla placówek funkcjonujących na granicy z Ukrainą, gdyż w jej terytorialnym zasięgu leżą główne tranzytowe szlaki komunikacyjne na kierunku z Ukrainy do Europy Zachodniej.

W ramach Placówki SG w Tarnowie funkcjonuje również Grupa Zamiejscowa w Gorlicach. Takie rozwiązanie pozwala funkcjonariuszom Straży Granicznej jeszcze sprawniej i skuteczniej realizować swoje zadania na terenie odpowiedzialności służbowej.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Tarnowie obejmuje powiaty: tarnowski, nowosądecki, proszowicki, olkuski, miechowski, gorlicki, dąbrowski, brzeski, bocheński.

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Tarnowie od 2013 roku jest mjr SG Łukasz Olenicz.

Komentarze...