Ostatnie dni wystawy "To właśnie Tarnów - wielcy tarnowianie"
access_time 2018-02-22 07:45:00
Tylko do 25 lutego można zwiedzać wystawę czasową w Siedzibie Muzeum Okręgowego w Tarnowie (Rynek 3) „To właśnie Tarnów – wielcy tarnowianie”.

Wystawa „To właśnie Tarnów – Wielcy Tarnowianie” otwarta w nowej siedzibie Muzeum (Rynek 3 w Tarnowie) jest próbą zaprezentowania najcenniejszych zabytków ilustrujących historię Tarnowa oraz regionu, od tej najdawniejszej, reprezentowanej przez znaleziska archeologiczne do bliższej współczesności, ilustrowanej przez dokumenty oraz realia.

Prezentowane są ponadto znaczące postaci związane z Tarnowem: hetman Jan Tarnowski, generał Józef Bem oraz znakomity burmistrz, samorządowiec, prawnik Tadeusz Tertil, dzięki któremu Tarnów uchodzi za miasto „pierwsze niepodległe”.

Całość uzupełniają akcenty prezentujące istnienie i sprawne działanie cechów rzemieślniczych w Tarnowie, a także akcentujące znaczenie Żydów dla kultury i ekonomii miasta.

Interesującym dla gości muzeum jest także makieta dawnego miasta, która uzmysłowi mieszkańcom rozwój terytorialny Tarnowa, odwiedzającym zaś ułatwi zorientowanie się w niezmiennej od wieków właściwie topografii starego miasta.

Dzięki organizacji wystawy, wspartej finansowo przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Interwencje” stworzone zostanie pole do szerokich konsultacji naukowych oraz artystycznych dotyczących treści oraz środków ekspresji jakie powinny zostać wykorzystane na wystawie stałej ilustrującej dzieje regionu tarnowskiego.

Ekspozycję wzbogacił średniowieczny miecz wydobyty z Dunajca, przekazany do naszego muzeum przez pana Piotra Warzałę. Koszty konserwacji wsparła finansowo firma Delta Gaphix.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu – Kultura – Interwencje.

Komentarze...