Droga „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” zawodowej
access_time 2018-02-23 05:26:00
Wsparcie społeczno-zawodowe, indywidualny program szkoleniowy oraz możliwość zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej – to tylko niektóre korzyści, na jakie mogą uzyskać uczestnicy projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze” realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie jest więcej. Planowana jest bowiem organizacja szeroko rozumianej edukacji zawodowej, staży, poradnictwa, treningu umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego i pośredniczenie w zatrudnieniu z ważnym elementem analizy rynku pracy, edukacji i wsparcia dla pracodawców. Dodatkowo, aby zwiększyć gotowość osób niepełnosprawnych do zatrudnienia, w ramach projektu przewidziano też wsparcie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem. Po zakończeniu  szkoleń i staży, dokonane zostaną oceny postępu procesu terapeutycznego. Część osób korzystających ze staży i szkoleń znajdzie zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej powstającym w Parku Sanguszków. Więcej informacji w biurze projektu przy ul. Wekslarska 2 (tel. 14 639 30 35).

Komentarze...