Nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu
access_time 2018-02-21 16:15:00
Kiedy na dworze panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Niskie temperatury zwłaszcza w nocy to zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych i samotnie mieszkających. Zagrożenie to dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. W tym okresie policjanci systematycznie kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Udzielają potrzebującym informacji, w jakich placówkach mogą znaleźć schronienie i bezpiecznie przetrwać zimę. Pamiętajmy, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dbałość o życie i zdrowie drugiego człowieka. Dlatego każdy śpiący na ławce, osłabiony czy nietrzeźwy człowiek to sygnał działania dla mundurowych.

Zwracamy się także z apelem by nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy nietrzeźwe. Informujmy o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, bądź przebywającej w altankach ogrodowych, czy pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 997, 112 lub pogotowia ratunkowego. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

PAMIĘTAJMY JEDEN TELEFON MOŻE URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE!

Wykaz Placówek Pomocy Społecznej w regionie:

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej
dla osób bezdomnych oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, znajdujące się w sytuacji kryzysowej
ul. Prostopadła 9a
33-100 Tarnów
tel. 14 622 39 78
e-mail: dbm@diecezja.tarnow.pl

Noclegownia dla osób bezdomnych w Tarnowie
dla osób bez dachu nad głową, bezdomnych
ul. Bandrowskiego 26
33-100 Tarnów
tel. 14 656 02 36, 602 650 904
e-mail: fundacja@kromkachleba.pl

Dom Samotnej Matki
dla kobiet ciężarnych
ul. Mościckiego 65
33-100 Tarnów
e-mail: dsm2@op.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
dla osób przewlekle somatycznie chorych (koedukacja)
33-270 Wietrzychowice 9
tel./fax (014) 641 80 29
e-mail: dps@poczta.okay.pl
Dyrektor: Anna Górska

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy
dla dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet)
33-170 Karwodrza 116
tel. (014) 652 55 62, fax (014) 652 45 55
e-mail: dpskarwodrza@poczta.onet.pl
Dyrektor: Władysława Stefańska

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach
dla osób przewlekle, psychicznie chorych (kobiet)
32-840 Zakliczyn
tel. (014) 665 51 61, fax (014) 665 50 48
e-mail: dps_stroze@poczta.onet.pl
Dyrektor: Małgorzata Chrobak

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy
dla osób przewlekle, psychicznie chorych (kobiet)
33-240 Żabno, Sieradza 208
tel. (014) 645 69 42, fax (014) 645 61 05
e-mail: dpssieradza@interia.pl
Dyrektor: Renata Rubacha

Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu
dla przewlekle, psychicznie chorych (koedukacja)
33-112 Tarnowiec, Nowodworze 64
tel./fax (014) 679 53 12
e-mail: dps@dpsnowodworze.pl
Dyrektor: Marta Jamrozik

Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie (prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr S. Józefa w Tarnowie)
dla osób przewlekle, somatycznie chorych
ul. Św. Józefa 9, 33-170 Tuchów
tel. (014) 652 54 59, fax (014) 652 32 43
e-mail: domjesieni@tarnow.opoka.org.pl
Dyrektor: S. Ewa Pławecka

Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie (prowadzony przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie)
dla osób przewlekle, somatycznie chorych
ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn
tel. (014) 665 36 31, fax (014) 665 36 31
e-mail: samarytanie@samarytanie.org.pl
Dyrektor: Ryszard Kuczyński

Dom Pogodnej Jesieni w Jadownikach Mokrych (prowadzony przez Caritas Diecezji Tarnowskiej)
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
33-271 Jadowniki Mokre
tel. (014) 641 75 01
e-mail: jadowniki@caritas.pl
Dyrektor: ks. Marek Kogut

Komentarze...