Nie wyrzucajmy odpadów
access_time 2017-09-03 07:45:00
Strażnik miejski wracając rowerem po pracy do domu w miejscowości Biała zauważył mężczyznę wyrzucającego z przyczepy traktora odpady na tereny zielone. Mężczyzna nie przejął się zwróconą mu uwagą. Ponieważ miejsce to znajdowało się już poza granicami administracyjnymi miasta Tarnowa strażnik za pomocą telefonu komórkowego zarejestrował zdarzenie i wezwał patrol Policji.

Straż Miejska w Tarnowie  przypomina iż właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać odpady w sposób selektywny i pozbywać się ich w sposób zgodny z prawem – określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa. (Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016 roku)

Ponadto, wszystkie  wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych można samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy:

  • ul. Kąpielowej 4b, tel. (14) 621-63-96
  • ul. Komunalnej 31, tel.  (14) 625-82-09

Przyjęcie wyselekcjonowanych odpadów w PSZOK odbywa się nieodpłatnie dla mieszkańców  miasta Tarnowa i gminy Tarnów.

www.strazmiejska.tarnow.pl

Komentarze...