Dzięki starostwu poznamy jakość powietrza w kilku miejscowościach. U Ciebie też?
access_time 2017-08-07 06:37:00
Starostwo Powiatowe w Tarnowie zakupiło 7 sensorów, które monitorują stan powietrza w stanie rzeczywistym. Czujniki zostały zakupione od firmy Airly – młodego startup’u, który tworzy inteligentny system monitorowania jakości powietrza mającego na celu zwiększenie świadomości ludzi na temat tego czym oddychają w danym momencie.

Starostwo Powiatowe umieści je w podlegającym im placówkach. Będą to:

  • Ryglice – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Tarnowska 23
  • Zakliczyn – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Grabina 57
  • Żabno -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Rynek 26
  • Ciężkowice -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Łuczkiewiczów 12
  • Gromnik – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Witosa 4
  • Wojnicz – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Jagiellońska 17
  • Rzuchowa – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”, Rzuchowa 2

Największym problemem jeśli chodzi o monitoring powietrza w Polsce to niedostateczna liczba stacji pomiarowych. Stan powietrza często zmienia się na przestrzeni kilkunastu metrów, dlatego tak ważna jest budowa gęstej sieci sensorów – Airly chce to zmienić.. Dodatkowo dużą zaletą sieci jest lokalizacja miejscowych źródeł zanieczyszczenia. Pozwoli to lokalnym władzom podjąć odpowiednie kroki, by źródła zanieczyszczeń w najbardziej newralgicznych miejscach były likwidowane.

Za pomocą platformy dostępnej na map.airly.eu każdy mieszkaniec miasta może sprawdzać bieżący stan jakości powietrza w miejscowości w której mieszka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejska Agencja Środowiska (EEA) co roku biją na alarm. Powietrze, którym oddychają Polacy jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Na skutek oddychania tak zanieczyszczonym powietrzem co roku umiera przedwcześnie 48 tysięcy osób, a wiele więcej cierpi na przewlekłe choroby układu oddechowego.

Airly jest młodym startupem, który działa na polskim rynku. Sensory Airly mierzą PM2.5, PM10, temperaturę, ciśnienie oraz wilgoć. Sensor działa na podobnej zasadzie co wspomniane wyżej stacje pomiarowe, lecz jest on jednak zdecydowanie tańszy. Koszt zakupu i instalacji stacji pomiarowej, która mierzyłaby pyły zawieszone PM10, PM2,5 i benzo(a)piren to ok. 350 tys. zł. Sensory Airly zostały skalibrowane przez okres roku z stacjami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Komentarze...