Zbiór Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej znów się powiększył
access_time 2017-01-11 10:30:00
Podobnie jak rok 2015, tak i 2016, Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja”, prowadzące Tarnowsko-Galicyjską Bibliotekę Cyfrową, zaliczyć może do udanych. Dzięki wsparciu i współfinansowaniu przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa projektu digitalizacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie (w 2015 podobnej pomocy udzielił Wydział Marki Miasta), kolejny raz udało się znacząco zwiększyć zasób zdigitalizowanych obiektów w T-GBC.

Tym razem, poza publikacjami typowo związanymi z kulturą, dużą część zamieszczonych w Internecie materiałów stanowią te związane z II wojną światową i działalnością Armii Krajowej w okolicach Tarnowa. Te unikalne i znane raczej wąskiej grupie osób dokumenty, poddano digitalizacji dzięki przychylności członków Tarnowskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zwłaszcza Pana pułkownika Zdzisława Baszaka.

Teraz zeskanowane pozycje są dostępne dla każdego zainteresowanego bezpłatnie, podobnie jak i wszelkie inne zamieszczone na stronie Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej. Ogółem objętość zdigitalizowanego materiału, udostępnionego w ramach projektu współfinansowanego przez władze Miasta Tarnowa, wyniosła ponad 10 tysięcy skanów.

Pomogą one poszerzyć wiedzę na temat naszego regionu, zarazem redukując ryzyko zaginięcia często niezwykle cennych informacji, w razie gdyby zniszczeniu uległy oryginały dokumentów. Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja” zaprasza do odwiedzania swojej biblioteki i zapoznania się z efektami ostatnich prac, liczy też na to, iż ten kolejny już zrealizowany wspólnie z UM Tarnowa projekt, będzie następnym krokiem do nawiązania szerszej i stałej współpracy z władzami Miasta, jako że przyniesie ona korzyści nie tylko obu zaangażowanym w nią stronom, ale przede wszystkim Czytelnikom, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. A poprzez zwiększanie ilości zdigitalizowanego materiału, oferta T-GBC, a co za tym idzie i Tarnowa, w dziedzinie kultury będzie coraz szersza.

Komentarze...