Lady Pank zagra w Skrzyszowie!
access_time 2017-01-11 10:00:00
VII Koncert Charytatywny odbędzie się w hali sportowej w Skrzyszowie w dniu 5 lutego 2017 r. o godz. 18:00. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Lady Pank. Bilety są już dostępne!

W związku z dużym zainteresowaniem koncertem i chęcią zagwarantowania możliwości nabycia biletów przez mieszkańców naszej gminy do 16 stycznia bilety będą w sprzedaży w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, szkołach, przedszkolach i Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Zachęcamy do nabycia biletów w tym terminie, a tym samym zagwarantowanie sobie udziału w tym wydarzeniu.

Od dnia 17 stycznia bilety będą dostępne również w Tarnowskim Centrum Informacji w Tarnowie przy ul. Rynek 7.

Bilety kosztują 30 zł, a za to pomoc najbardziej potrzebującym chorym oraz świetna zabawa!!

W roku bieżącym dochód z Koncertu Charytatywnego zostanie przeznaczony dla pięciu osób z terenu naszej gminy, po jednej osobie z każdego sołectwa. Są to osoby z przewlekłymi schorzeniami, po operacjach, z wadami wrodzonymi, wymagające kosztownej rehabilitacji i leczenia, likwidacji barier architektonicznych, a wydatków z tym związanych nie są w stanie pokryć z posiadanych dochodów.

Rodziny tych osób są zobowiązane do szczegółowego rozliczenia z udzielonej pomocy w formie faktur i rachunków za poniesione wydatki.

Ważne informacje dla uczestników VII Koncertu Charytatywnego:

Niedozwolone jest wnoszenie na teren imprezy napojów w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty.

Sponsorzy:

Głównymi sponsorami VII Koncertu Charytatywnego pod patronatem Wójta Gminy Skrzyszów są:

  • 3W Dystrybucja Budowlana
  • Domar Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Leszek Bogusz
  • Firma Usługowo-Handlowa W.MAREK
  • Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT” Krzysztof Mącior
  • Topicar s.c. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe. Sysło T., Siedlik P
  • Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak
Komentarze...