Budżet Małopolski na 2017 rok przyjęty
access_time 2017-01-05 09:57:00
W trakcie XXXI Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni przyjęli rekordowy budżet Małopolski na przyszły rok. Sejmik zadecydował także m.in. o przekazaniu 48 gminom 700 tys. zł na program "Jeżdżę z głową".

Planowane dochody budżetu Województwa wynoszą 1 681 648 743 zł, z kolei planowane wydatki 1 854 399 809 zł. Warto podkreślić, że przyszłoroczny budżet zakłada rekordową sumę przeznaczoną na inwestycje – 989,6 mln zł, co stanowi 53,4% struktury wszystkich wydatków. Lwią część wydatków inwestycyjnych pochłonie transport: aż 817 mln złotych. Kolejne pozycje w wielkości środków inwestycyjnych zajmują obszary: rolnictwa i łowiectwa, nauki, kultury i ochrony dziedzictwa czy oświata.

Najważniejsze wieloletnie zadania inwestycyjne w subregionie tarnowskim: 

 • Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji  zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie – łącznie na ten cel samorząd zamierza wydać 8 mln zł, z czego w 2017 roku zostało przeznaczonych na ten cel 400 tys. zł.
 • II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności – łącznie wartość zadania to prawie 6,8 mln zł, z czego w tym roku zostanie zainwestowanych 4,6 mln zł.
 • Obwodnica Tuchowa  – w sumie to strategiczne zadanie warte jest ponad 50 mln zł, natomiast w tym roku wydanych zostanie jedynie 2,5 mln zł.
 • Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie – inwestycja warta 155 mln zł, to w tym roku wydatek jedynie ponad 100 tys. zł.
 • Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka – w tym roku samorząd wyda ponad 11,5 mln zł. W sumie inwestycja warta jest ponad 15 mln zł.

Spośród najważniejszych inwestycji zaplanowanych w budżecie Małopolski znaleźć można m.in.:

 • kontynuację największego w historii planu budowy obwodnic w tym m.in. obwodnice Oświęcimia, Skawiny, Wolbromia, Skały, Gdowa, Miechowa – ponad 270 mln zł
 • rozbudowę dróg wojewódzkich – 176 mln zł
 • modernizację dróg wojewódzkich – 20 mln zł
 • zakup nowych pociągów – blisko 160 mln zł
 • modernizację i naprawę pociągów – blisko 13 mln zł
 • początek inwestycji w Małopolskie Centrum Nauki – 14 mln zł (z planowanych 119 mln)
 • dokumentację budowy Centrum Muzyki – 1,5 mln zł
 • kontynuację budowy sieci tras rowerowych w Małopolsce – blisko 64 mln zł
 • program Małopolskie Remizy – 2,5 mln zł
 • program Mecenat Małopolski - 3,6 mln zł

 

Komentarze...