Wojnicz zmienia zarządzanie oświatą
access_time 2017-01-12 07:00:00
Wraz z końcem 2016 roku, w Wojniczu, likwidacji uległa jednostka organizacyjna gminy jaką był Gminny Zespół Ekonomiczno-Organizacyjny Szkolnictwa. Zadaniem zlikwidowanej jednostki było zarządzanie i administracja szkołami i przedszkolami podległymi gminie. Wszelkie zobowiązania, należności oraz mienie zlikwidowanej jednostki przejął Urząd Miejski w Wojniczu.

Zadania, które do tej pory realizowali pracownicy GZEAS-u przejął Urząd Miejski w Wojniczu oraz, w pewnym zakresie, nowoutworzona jednostka - Centrum Ekonomiczno-Adminstracyjne.

Obowiązki „oświatowe” realizuje wojnicki magistrat w nowym referacie – Referacie Oświatowo-Adminsteracyjnym, obsługę księgową szkół zapewnia wspomniane Centrum Ekonomiczno-Adminstracyjne, które rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2017, i które oprócz rozliczania finansów publicznych szkół i przedszkoli, prowadzi księgowość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu.

Fot. Google

Komentarze...