Wojnicz już z budżetem. Prawie 5 mln zł na inwestycje
access_time 2017-01-10 07:00:00
Rada Miejska w Wojniczu przyjęła uchwałę budżetową na rok 2017. Budżet zakłada dochody na poziomie ponad 45 mln zł, po stornie wydatków zapisano niemal 47 mln. W ramach wydatków, na inwestycje przewidziano kwotę 4,7 mln zł.

.W tej kwocie realizowane będą m.in. takie zadania jak: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy, asfaltowanie dróg, budowa parkingu na plantach w Wojniczu, rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego „Parkuj i Jedź” przy Cmentarzu Komunalnym w Wojniczu, termomodernizacja budynku szkoły w Łoponiu i budynku przedszkola w Wielkiej Wsi, modernizacja budynku Kina Wawel, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020, Centrum usług Wspólnych.

W ramach wymienionych działań 1 576 663,40 zł to wydatki związane z realizacją celów, w które zaangażowane są środki zewnętrzne (nie wszystko to wydatki inwestycyjne, z tej kwoty 46 077,40 zł to środki przeznaczone na program rewitalizacji, który jest zapisany wydatkach bieżących).  Dofinansowanie UE na poziomie 716 400 zł.

Dokument spełnia wszystkie wymogi dyscypliny finansowej.

Komentarze...