Targi dla gimnazjalistów
access_time 2005-04-13 01:27:16
Dla licealistów zbliża się termin egzaminów maturalnych, a dla gimnazjalistów termin podjęcia decyzji o wyborze szkoły. Wybór wiąże się z precyzowaniem pierwszych poważnych planów na przyszłość. Targi Edukacyjne mają ułatwić wybór szkoły przez bezpośredni kontakt z uczniami i otrzymanie wszystkich istotnych informacji o danej szkole. Targi zaplanowano na 14 i 15 kwietnia od godziny 10.00 do 16.00 w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27.

To II Targi Edukacyjne. W ubiegłym roku pomysł sprawdził się. Uczniowie mieli dostęp do wszystkich szkół. Odwiedzenie tych szkół zajęłoby uczniom zbyt wiele czasu. Szczególnie trudne jest to dla uczniów spoza Tarnowa. Gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą tarnowskich szkół. Każda ze szkół ponadgimnazjalnych przygotowała bardzo atrakcyjną prezentację, która nie tylko ograniczy się do sfery naukowej, ale także przedstawi swoje możliwości kulturalne, sportowe. Zaprezentowane zostaną także osiągnięcia charakteryzujące daną szkołę.Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki mając na uwadze ważność decyzji, jaką muszą podjąć gimnazjaliści i ich rodzice, wydał Informator zawierający ofertę edukacyjną tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006. Informator zawiera między innymi decyzję Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na bieżący rok szkolny, informacje o elektronicznym naborze dla kandydatów do szkół w Tarnowie oraz szczegółowe oferty wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.Oferta dla gimnazjalistów obejmuje również możliwość wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych z preorientacji zawodowej, pt: „Jak wybrać zawód”, jak również skorzystać z indywidualnych porad udzielanych przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie. Uczeń może zaplanować z doradcą karierę zawodową, określić predyspozycje zawodowe i zastanowić się nad wyborem szkoły.Z oferty edukacyjnej będzie mogła skorzystać młodzież defaworyzowana, mająca problemy z nauką oraz młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych. Oferty dla tej grupy młodzieży przedstawią jednostki organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy w ramach „Dni otwartych Ochotniczych Hufców Pracy”.Atrakcją Targów będzie niewątpliwie punkt, w którym firma Vulcan zaprezentuje System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji KSEON Optivum. System ten będzie umożliwiał szybkie, bezstresowe dokonanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa. Na targach uczniowie gimnazjów będą mogli poznać tajniki Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji KSEON Optivum. Po odwiedzeniu Targów i lekturze Informatora, a także materiałów przygotowanych przez szkoły ponadgimnazjalne gimnazjalista wspólnie z rodzicami podejmie decyzję, do jakich szkół będzie się starał i wykona pięć "kroków".BB


 

Komentarze...