X Harcerski Bieg Bemowski - rekord frekwencji
access_time 2009-03-16 13:22:17
13 marca w godzinach wczesno popołudniowych zakończyła się miejska gra terenowa „X Harcerski Bieg Bemowski”, zorganizowany wspólnie przez Hufiec Tarnów ZHP im. gen. Józefa Bema i Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” z okazji przypadającej 14 marca, 215-tej rocznicy urodzin generała Józefa Bema.

- Bieg Bemowski jest to wspólna inicjatywa Związku Harcerstwa Polskiego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przeprowadzona w Tarnowie już po raz dziesiąty – mówi komendant Hufca Tarnów, harcmistrz Maksym Pękosz - Jest to kolejne nasze działanie w ramach Roku Generała Józefa Bema, mające na celu przybliżenie tego wyjątkowego Polaka dzieciom i młodzieży z Tarnowa i regionu tarnowskiego.

Do udziału w tegorocznym Biegu zgłosiło się w sumie 15 ekip – 12 reprezentujące środowiska harcerskie i 3 reprezentujące środowiska szkolne, zarówno z Tarnowa jak i z regionu tarnowskiego, w tym m.in. z Dąbrowy Tarnowskiej czy Szczucina. W sumie na trasę Biegu wyruszyła 221 uczestników, co stanowi rekord frekwencyjny w 10-cio letniej historii Biegu.

- Bieg Bemowski to wspaniała okazja zarówno do lepszego poznania osoby Generała Józefa Bema, jak i walorów krajoznawczych samego Tarnowa. Uczestnicy Biegu otrzymali pamiątkowe odznaki za udział w jubileuszowym, dziesiątym już Biegu – mówi harcmistrz Stanisław Kornaś, komandor Biegu. – Ponadto Harcerska Poczta nr 118 w Tarnowie przygotowała okolicznościowy stempel z okazji 80tej rocznicy sprowadzenia prochów Generała, która przypada 30 czerwca. Pieczęć zaś będzie dostępna dla kolekcjonerów w Oddziale PTTK przez cały 2009 rok.

Rywalizacja odbywała się w ramach trzech grup wiekowych: zuchy (7 – 9 lat), harcerze (11 – 13 lat) i harcerze starsi (pow. 14 lat). W kategorii zuchów najlepszą reprezentację wystawiła Gromada Zuchowa „Wytrwali przyrodnicy” z Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie Mościcach. Najlepszą drużyną w kategorii harcerzy była reprezentacja 11 Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej „Skrzydlaci” działającej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie. W kategorii najstarszych uczestników zwyciężyła reprezentacja VII LO w Tarnowie.

Bieg Bemowski został przeprowadzony w całości przez harcerzy i instruktorów harcerskich, którzy pracowali przy jego organizacji jako wolontariusze.

- Niestety pokutują w naszym społeczeństwie różne stereotypy o harcerzach, w tym nieprawdziwy i czyniący wiele złego o tym, że instruktorzy harcerscy są wynagradzani za swoją pracę – zauważa harcmistrz Maksym Pękosz – Warto pamiętać, że czasy gdy harcerstwo było dotowane przez państwo dawno się już skończyły. Instruktorzy harcerscy, pracują nieodpłatnie, poświęcając swój wolny czas na rzecz wychowania dzieci i młodzieży.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą w Polsce, działającą nieprzerwanie od blisko stu lat, skupiającą ok. 125 tys. osób.


Info i zdjęcia: Komenda Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie

Komentarze...