Medale dla rodziców żołnierzy
access_time 2008-03-10 11:49:32
W czwartek, 6 marca w tarnowskim Starostwie Powiatowym miała miejsce uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których wielu synów odbyło służbę wojskową.

Medalem odznaczonych zostało dziesięć osób z terenu Gminy Tarnów. Helena Sikorska z Woli Rzędzińskiej uhonorowana została medalem złotym, zaś medal srebrny otrzymali: Irena Kozioł oraz Urszula i Tadeusz Knapikowie z Poręby Radlnej, Krystyna i Ryszard Smoleniowie oraz Krystyna i Edward Tyrkowie z Tarnowca, a także Krystyna i Edward Ścieńscy ze Zgłobic.

Odznaczenia dokonywali: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Zbigniew Skurnowicz oraz zastępca komendanta mjr Zbigniew Orzechowski. W uroczystości brali udział także: Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, który gratulował odznaczonym, wręczając im listy gratulacyjne, oraz wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin. Wyróżnionym mieszkańcom Gminy Tarnów gratulował wójt Grzegorz Kozioł, który dodatkowo wręczył im pamiątkowe upominki.

Komentarze...