„Zaowocuj pomysłem”
access_time 2008-04-03 12:49:14
Ruszył konkurs „Warzywa i owoce są na 5” skierowany do uczniów szkół podstawowych m.in. z Małopolski. Jego celem jest przekonanie dzieci, że jedzenie warzyw i owoców jest ważne i zdrowe. Główną nagrodą w konkursie są granty pieniężne dla trzech zwycięskich szkół.

Ruszył konkurs „Warzywa i owoce są na 5”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z województw: małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Organizatorami konkursu pod hasłem „Zaowocuj pomysłem” są: Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) oraz firma Tymbark. Głównym jego celem jest przekonanie dzieci, że jedzenie warzyw i owoców jest ważne i zdrowe.

Tegoroczna edycja ma charakter pilotażowy. Szkoły z trzech województw jako pierwsze mogą uczestniczyć w tak ważnej i ciekawej inicjatywie. W konkursie może wziąć udział jedna klasa lub grupa uczniów z różnych klas - uczęszczających do tej samej szkoły.

Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu na terenie szkoły dowolnej akcji, zachęcającej do spożywania owoców i warzyw oraz przedstawieniu jej efektów w formie pracy konkursowej. Oceniany będzie przede wszystkim pomysł i zaangażowanie, a także możliwość jego dalszego wykorzystania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu bieżącego roku.

Dla trzech zwycięskich szkół organizatorzy przygotowali nagrody pieniężne w postaci grantów w wysokości pięciu, trzech i dwóch tysięcy złotych. Każda nagrodzona szkoła otrzyma również tygodniowy zapas owoców oraz soków, a zaangażowani w przygotowanie projektów uczniowie - dodatkowe upominki od firmy Tymbark.

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 23 maja 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Tymbark S.A., 34-650 Tymbark 156 z dopiskiem: „Warzywa i owoce są na 5!”.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne na stronie:
www.5razywarzywaiowoce.pl

Komentarze...