Wyborcy wprowadzeni w błąd - prezentujemy treść specjalnej Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
access_time 2008-04-04 12:38:23
W związku z ulotkami, które ukazały się na terenie Osiedla Jasna przed zaplanowanymi na 6 kwietnia wyborami Rad Osiedli Miejska Komisja Wyborcza podjęła 4 kwietnia uchwałę, w której, czytamy m.in., iż dwaj kandydaci do Rady Osiedla „Jasna” …w sposób nieuprawniony sugerują, że kandydatom tym poparcia udziela Prezydent Miasta Tarnowa…

Uchwała Nr 3
Miejskiej Komisji Wyborczej w Tarnowie

z dnia 4 kwietnia 2008 roku


w sprawie ukazania się na terenie Osiedla Nr 12 w Tarnowie ulotek opartych na oficjalnych obwieszczeniach i informacjach wyborczych.

Na podstawie Działu V Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla Statutu Osiedla Nr 12 ”Jasna” stanowiącego załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI /157/2003 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie statutów Rad Osiedli Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Komisja dokonała oceny treści ulotek, którymi na Osiedlu Jasna posługują się Pan Jan Niedojadło i Pan Stanisław Drachus kandydaci do Rady Osiedla Nr 12.
2. Ulotki, o których mowa w ust. 1 oparte zostały na oficjalnych obwieszczeniach i informacjach wyborczych 3 w wyborach do Rady Osiedla Nr 12 zarządzonych na dzień 6 kwietnia 2008 roku i w sposób nieuprawniony sugerują, że kandydatom tym poparcia udziela Prezydent Miasta Tarnowa. Nastąpiła także zmiana treści oficjalnej informacji o liście kandydatów do tej Rady. Przedmiotowa informacja nie uwzględnia wszystkich nazwisk oficjalnie zgłoszonych kandydatów.

§ 2.

1.Komisja uznaje, że prawidłowy przebieg kampanii wyborczej jest jedną z istotnych podstaw przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedla zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską w Tarnowie.
2.W tej sytuacji Miejska Komisja Wyborcza w Tarnowie postanawia:

1)Zwrócić się do panów Jana Niedojadły i Stanisława Drachusa o zaprzestanie posługiwania się ulotkami wprowadzającymi w błąd wyborców tego osiedla,
2)Zawiadomić Wyborców o zaistniałej sytuacji,
3)Zawiadomić Komendę Miejską Policji w Tarnowie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przeciwko wyborom.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Krzysztof Janas

Komentarze...