Wybrano 13 Rad Osiedli
access_time 2008-04-07 13:06:47
6 kwietnia odbyły się w Tarnowie wybory do Rad Osiedli. Na 16 osiedli, w których odbyły się wybory Rady wybrane zostały w 13. W trzech osiedlach – „Starówka”, „Piaskówka” i „Grabówka” frekwencja nie przekroczyła trzech procent.

195 radnych osiedlowych wybrano 6 kwietnia w Tarnowie. Na 16 osiedli radni wybrani zostali w 13, największą frekwencję – 13,6% - odnotowano w Klikowej, przeszło 10 % wyborców wzięło również udział w glosowaniu na osiedlu „Rzędzin” (10,8%), oraz „Koszyce” (10,5%). Aby wybory były ważne musiało w nich wziąć udział przynajmniej 3% uprawnionych do głosowania.


Z tego właśnie powodu nie wybrano Rad w trzech osiedlach – „Starówka ”, gdzie frekwencja wyborcza wyniosła 1,5 %, „Piaskówka” - 1,25 %, oraz Grabówka, gdzie w wyborach udział wzięło 242 wyborców, czyli 2,42%.

Wyniki tegorocznych wyborów świadczą o większym niż przed czterema laty zainteresowaniu mieszkańców sprawami osiedlowej samorządności. W poprzedniej kadencji działało w Tarnowie 12 Rad Osiedli, z których jedna wybrana została w wyborach uzupełniających zorganizowanych w dodatkowym terminie na wniosek mieszkańców.


W tym roku dokonano wyboru Rady Osiedla „Strusina”, gdzie poprzednio Rada nie została wybrana.


W załączniku :

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Tarnowie z przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w dniu 6 kwietnia 2008r.

 

Komentarze...