Nagroda im. Tadeusza Tertila dla absolwentów małopolskich szkół wyższych
access_time 2008-04-07 15:36:45
Przypadająca w ubiegłym roku 100 rocznica objęcia urzędu burmistrzowskiego przez Tadeusza Tertila stworzyła doskonałą okazję do ustanowienia roku 2007 w Tarnowie Rokiem Tadeusza Tertila oraz „Nagrody im. Tadeusza Tertila” dla autorów prac licencjackich i magisterskich. W tym roku szansę na uzyskanie nagrody mają studenci nie tylko tarnowskich, ale i małopolskich szkół wyższych.

W ubiegłym roku po raz pierwszy przyznano w Tarnowie Nagrodę im. Tadeusza Tertila, dla studentów, autorów prac poświęconych Tarnowowi i Powiatowi Tarnowskiemu. Ubiegłoroczna edycja dotyczyła tylko tarnowskich uczelni. Członkowie Kapituły nie przyznali nagrody głównej, wyróżnili natomiast pracę licencjacką Katarzyny Czyż, absolwentki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej „Perspektywy „Odwróconej hipoteki” na przykładzie Miasta Tarnowa”.

W bieżącym roku możliwość ubiegania się o Nagrodę im. Tadeusza Tertila mają absolwenci wszystkich małopolskich szkół wyższych, którzy mieszkają na stałe w Tarnowie lub w Powiecie Tarnowskim. Nagroda ta przyznawana jest w dwóch kategoriach: „Najlepsza praca licencjacka” i „Najlepsza praca magisterska”. Prace winny dotyczyć Tarnowa lub Powiatu Tarnowskiego. W regulaminie konkursu przewidziano uhonorowanie najlepszych prac nagrodami pieniężnymi. Łączna kwota, którą przeznaczono na nagrody w obu kategoriach wynosi 5000 zł brutto. Zwycięzca w danej kategorii oprócz nagrody pieniężnej otrzyma dyplom oraz statuetkę, które wręczone zostaną podczas uroczystej wspólnej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w dniu 30 października. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

Szkoły wyższe mogą zgłaszać prace dyplomowe – jedną w kategorii prac licencjackich i jedną w kategorii prac magisterskich – za zgodą absolwenta, do 31 sierpnia 2008 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. 108, I piętro.

Więcej informacji na temat „Nagrody im. Tadeusza Tertila” uzyskać można w Wydziale Edukacji, tel. 014 68 82 464, fax 014 62 17 476, e-mail: h.sakowska@umt.tarnow.pl

Komentarze...