Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów tarnowskich szkół i przedszkoli
access_time 2008-04-10 08:43:55
W 14 konkursach ogłoszonych przez Urząd Miasta Tarnowa na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli komisja konkursowa wybrała dziewięcioro dyrektorów. W pięciu placówkach konkursy nie zostały rozstrzygnięte.

W marcu Gmina Miasta Tarnowa, jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe, ogłosiła 14 konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz w Pałacu Młodzieży.

Na 14 konkursów wpłynęło 15 ofert. W dwóch szkołach wpłynęły po 2 oferty, w pozostałych szkołach i placówkach po jednej ofercie. Do jednej ze szkół nie wpłynęła żadna oferta.

Konkursy przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Tarnowa w dniach od 31 marca 4 kwietnia.

Komisja wyłoniła kandydatów na stanowisko dyrektora w szkołach i placówkach:

Przedszkolu Publicznym Nr 21 w Tarnowie, ul. Burtnicza 11,
Przedszkolu Publicznym Nr 27 w Tarnowie, ul. Okrężna 32,
Przedszkolu Publicznym Nr 34 w Tarnowie, ul. Wiejska 29,
Szkole Podstawowej Nr 7 w Tarnowie, ul. Poniatowskiego 5,
Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnowie, ul. Bitwy Pod Studziankami 5,
Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowie, ul. M. Dąbrowskiej 6,
Szkole Podstawowej Nr 14 w Tarnowie, ul. Krzyska 118,
Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie, ul. 3 Maja 10,
Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, ul. Legionów 15.

Konkursy nie zostały rozstrzygnięte w:

1. Przedszkolu Publicznym Nr 12 w Tarnowie, ul. Jasna 6,
2. Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie, ul. Lippóczy’ego 4,
3. Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie, ul. Westwalewicza 6,
4. Pałacu Młodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24,
5.I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24.

Zgodnie z przepisami, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu kandydat na dyrektora nie zostanie wyłoniony, Prezydent Miasta Tarnowa powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, jeżeli w terminie 14 dni organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi zastrzeżenia.

Komentarze...