Badania słuchu najmłodszych zakończone
access_time 2008-07-02 13:42:28
Zakończył się program bezpłatnych badań przesiewowych słuchu siedmiolatków. Objęto nim 793 uczniów klas pierwszych tarnowskich szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych). Koszty pokryło miasto. Realizacja programu w Tarnowie jest w dużej mierze zasługą poseł Urszuli Augustyn.

Nieinwazyjne badania audiometryczne, w pierwszej dekadzie czerwca, przeprowadził Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Henryka Skarżyńskiego. Były darmowe i bezpieczne. Mogli z nich skorzystać wszyscy uczniowie klas I miejskich szkół, zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych, jedynym warunkiem była zgoda rodziców.

Różnego rodzaju zaburzenia wykryto u 121 dzieci, a więc u nieco ponad 15 procent przebadanych. Rodzice lub opiekunowie tych siedmiolatków otrzymali informację o wyniku badania oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania.


Info: UMT

Komentarze...