Ciemno w Zgłobicach - Gmina nie chce oświetlenia
access_time 2008-07-16 08:33:28
Wczoraj wieczorem na odcinku drogi krajowej nr 4 od mostu na Dunajcu w Zgłobicach do Tarnowa zrobiło się bardzo ciemno . Stało się tak, gdyż zostało wyłączone zasilanie ok. 200 lamp oświetlenia ulicznego stojących wzdłuż drogi. Powód jest prosty: nie ma kto płacić rachunków za prąd, gdyż gmina Tarnów odmówiła, a GDDKiA nie ma tytułu prawnego, by to dłużej czynić.

W ramach modernizacji drogi krajowej nr 4 na odcinku 34,5 km od Targowiska do Tarnowa, która była realizowana w ostatnich latach, GDDKiA przebudowała gruntownie najbliższy Tarnowa odcinek "krajówki". Powstał nowy most na Dunajcu w Zgłobicach i dalej, na odcinku 3,7 km aż do obwodnicy Tarnowa, szeroka czteropasmowa jezdnia o przekroju ulicznym z chodnikami i oświetleniem. Realizacja inwestycji kosztowała 330 mln zł, z czego pokaźną część stanowiły fundusze otrzymane z unijnego Funduszu Spójności jako grant.

Przed wydaniem pozwolenia na budowę inwestycja była uzgadniana z samorządami. Władze gminy Tarnów znały więc projekt, były świadome tego, że będą w przyszłości zobligowane do utrzymywania oświetlenia i nie wnosiły żadnych uwag w tej sprawie.

Wiadomo więc było, że po zakończeniu realizacji inwestycji, kwestia utrzymania oświetlenia ulicznego stanie się, zgodnie z prawem, obowiązkiem gminy. Tak stanowi ustawa o samorządzie gminnym oraz prawo energetyczne. Jednakże, ku zaskoczeniu inwestora, gmina Tarnów odmówiła przejęcia oświetlenia wysuwając bezpodstawne żądania w stosunku do GDDKiA. Negocjacje w tej sprawie trwały od listopada 2007 roku i zakończyły się fiaskiem. GDDKiA nie ma możliwości prawnej, by dalej płacić za oświetlenie drogi w Zgłobicach, gdyż po uruchomieniu oświetlenia mogła to czynić jedynie przez określony czas, co jest traktowane jako "rozruch". Ten okres właśnie minął.

Info: GDDKiA - Oddział w Krakowie


Dzisiejszego dnia zostanie zorganizowana konferencja prasowa w Urzędzie Gminy Tarnów poświęcona właśnie tej sprawie.

Komentarze...