Oddział ZUS może powrócić do Tarnowa
access_time 2008-07-17 08:41:36
Istnieje szansa, że tarnowska placówka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponownie będzie miała rangę oddziału. Opracowany już projekt jego utworzenia jest obecnie rozważany przez zespół ds. analizy sieci terenowych jednostek organizacyjnych ZUS.

Zabiegi o przywrócenie tarnowskiej placówce rangi oddziału trwają od ponad trzech lat, praktycznie od chwili, gdy – jako inspektorat – została włączona do sądeckich struktur ZUS. Bardzo poważnie, jeszcze jako poseł, zaangażował się w nie obecny minister Skarbu Państwa Aleksander Grad. Starania w tej sprawie prowadzi od kilku miesięcy również prezydent Ryszard Ścigała. Zabiegi już przyniosły pewien sukces – zrealizowano postulat, by komisje drugiego stopnia (odwoławcze) odbywały się w Krakowie, a nie jako dotąd w Nowym Sączu.

Teraz pojawiła się poważna szansa, by tarnowska placówka ponownie miała charakter oddziału, czyli oznaczałoby to możliwość załatwiania wszystkich spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur w naszym mieście. Zakładający to projekt jest jednym z trzech analizowanych przez wspomniany na wstępie zespół, powołany w tym roku po to, by wypracować optymalną strukturę placówek terenowych Zakładu Ubezpieczeń.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...