Powstało Szkolne Koło Caritas
access_time 2010-12-09 12:12:58
7 grudnia br. w Niepublicznym Niepłatnym Gimnazjum „U Konarskiego” odbyła się uroczystość powołania Szkolnego Koła Caritas Diecezji Tarnowskiej. Z inicjatywą utworzenia koła wystąpiła w bieżącym roku szkolnym dyrektor gimnazjum pani Halina Gorycka, a jej propozycja spotkała się z bardzo życzliwym poparciem proboszcza parafii pw. Archanioła Gabriela ks. Stanisława Morańdy.


Inaugurację działalności Szkolnego Koła Caritas poprzedziła Msza św. odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Następnie w budynku szkoły gimnazjaliści wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystym spotkaniu, którego punktem kulminacyjnym było wręczenie aktu utworzenia Szkolnego Koła Caritas w Gimnazjum „U Konarskiego”. Dokument ten przekazał pani Halinie Goryckiej dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Ryszard Podstołowicz. Powołał on także opiekunów koła, wręczając im legitymacje Caritas. Spośród nauczycieli opiekunką SKC została pani Magdalena Rzepka, natomiast opiekę duchową nad uczniami będzie sprawował, jako asystent kościelny, ks. Krzysztof Duda. Licząca 29 osób grupa gimnazjalistów na znak przynależności do SKC otrzymała legitymacje Caritas oraz obrazki z podobizną błogosławionej Karoliny Kózkówny, patronki Szkolnych Kół Caritas. Uczniowie zostali również obdarowani koszulkami z symbolicznym logo Caritas. Sens poszczególnych elementów tego znaku wyjaśnił dyrektor ks. R. Podstołowicz, aby uświadomić młodym ludziom znaczenie zadań, jakich się podejmą jako wolontariusze Caritas. Gratulując gimnazjalistom przystąpienia do SKC, życzył, aby poprzez swoje zaangażowanie uczyli się współpracy i odpowiedzialności oraz by z wrażliwością umieli ofiarować pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Podczas uroczystości gimnazjaliści zaprezentowali przedstawienie „Szczęśliwy Książę”, które przygotowali na podstawie utworu Oskara Wilde’a pod kierunkiem pani mgr Magdaleny Rzepki i pani mgr Ewy Oleksy. Autorami oprawy scenicznej były dzieci pod kierunkiem pani mgr Barbary Smorczewskiej. Przesłanie baśniowego widowiska podkreślało znaczenie poświęcania się dla innych, bezinteresownego niesienia wsparcia biednym i opuszczonym.

Spotkanie inaugurujące działalność SKC w Niepublicznym Niepłatnym Gimnazjum „U Konarskiego” zaszczycili swoją obecnością liczni goście. Obok Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Ryszarda Podstołowicza do szkoły przybyli: proboszcz parafii pw. Archanioła Gabriela ks. Stanisław Morańda, dyrektor i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 - panie Zofia Drwal i Zofia Pyrek, katecheta ks. Krzysztof Duda, pan Wiesław Izworski – dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UMT, inspektor Wydziału Edukacji UMT pani Danuta Ciszek, radny – pan Jacek Łabno, dzielnicowy - młodszy aspirant Paweł Kawa, przewodnicząca Rady Osiedla Gumniska – pani Janina Leja oraz pani Anna Burzec ze świetlicy przy parafii pw. Archanioła Gabriela.

Mottem, które towarzyszyło uroczystości i podkreślało sens powołania SKC, były słowa Jana Pawła II: „(…) chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem; o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

Warto zaznaczyć, że uczniowie Niepublicznego Gimnazjum „U Konarskiego”, przygotowując się do podjęcia zadań wolontariuszy SKC, już zorganizowali pierwszą akcję charytatywną pod hasłem „Każdy może zostać świętym Mikołajem”. Do akcji bardzo aktywnie włączyli się także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Konarskiego. Jej efektem było zebranie dużej ilości darów do paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej z terenu parafii oraz spośród uczniów obu szkół. Akcję zorganizowano we współpracy ze świetlicą parafialną.


Info: Niepubliczne Gimnazjum "U Konarskiego"

Komentarze...