Tarnów w Narodowym Archiwum Cyfrowym (FOTO)
access_time 2011-12-23 12:31:18
Prezentujemy zbiór historycznych zdjęć Tarnowa z Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Zdjęcie nr 1: Dom przy rynku, okres międzywojenny. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/145396/e9394c3d8ddce4a0f7fbc603b45116bf/ Zdjęcie nr 2: Zaułek za katedrą, 1910 - 1929. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/145893/1c427a8cce72afe87ac27200ce8f2a94/ Zdjęcie nr 3: Kościół katedralny Narodzenia NMP. Widok na nagrobek Barbary z Tęczyńskich - żony hetmana Jana Tarnowskiego, 1910-1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/146150/fc4787f9d2a502bb4847ead5b6c8baf6/ Zdjęcie nr 4: Sąd Okręgowy, 1927 - 1930. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/171100/b6ef4586508927fdbc84f952dabfb9e4/ Zdjęcie nr 5: Widok z wieży katedralnej na rynek i dzielnicę Zabłocie. Na środku widoczny ratusz, 1918-1929. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/145321/46199d9443929552af5e7e52d59b9362/ Zdjęcie nr 6: Plac Kazimierza Wielkiego, okres międzywojenny. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/145355/db3e36ea6831278d50793cd1f2275c44/ Zdjęcie nr 7: Ul. Krakowska, okres międzywojenny. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/145374/fb4722cf4fcfbdd22ab3136556ff7335/ Zdjęcie nr 8: Fragment ul. Krakowskiej w kierunku kościoła księży misjonarzy, okres międzywojenny. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/145375/20dcebca30f5e8d729df85a226d11bed/ Zdjęcie nr 9: Rynek, okres międzywojenny. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/145377/9e6d00a470ac3d918d26da557544522a/ Zdjęcie nr 10: Widok na zatłoczony rynek przed ratuszem. Widoczny na budynku ratusza od strony południowej zegar, 1910-1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/146792/fccb0d3c4a630c7a27d205c0ef94dc00/ Zdjęcie nr 11: Ul. Wałowa, 1910-1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/145889/408bb3e94ca6cf56616e08268a9cf45b/ Zdjęcie nr 12: Jedna z ulic, 1910-1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/145895/1b8b31fd4427ffb477216043de830db1/ Zdjęcie nr 13: Widok na skrzyżowanie ulic. Widoczne szyldy z napisami: "Abraham Keil", "M. Margulies Omega", "Futra", 1910-1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/146104/5de9814c0b78a5e002993b2cddcdc7d1/ Zdjęcie nr 14: Kościół katedralny Narodzenia NMP, 1910 - 1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/146122/1de68e27ffde8caf003fb183de37068e/ Zdjęcie nr 15: Kościół katedralny Narodzenia NMP, 1910 - 1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/146124/1f9b4e2207e4c45ce3a522cd00872df6/ Zdjęcie nr 16: Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej na Burku w Tarnowie, 1910 - 1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/146162/790dd7f662f3aea31418aefc41f43002/ Zdjęcie nr 17: Synagoga, 1910-1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/146193/63049f17aed1c0f35fdbb26e88902c91/ Zdjęcie nr 18: Mauzoleum generała Józefa Bema, 1929-1939. http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/146248/9893ac5f21fd8f4a96dfc91c727ef339/
Komentarze...